Till innehåll på sidan Sök
Hamra nationalpark
Svartån.

Geologi

Hamra nationalpark ligger i ett geologisk mycket intressant område som kallas Loos-Hamrasynkanalen. I den södra delen av parken består berggrunden av en röd-rödgrå porfyrisk granit och i norra delen av ljus granit-granodiorit.

I Svartåmyran finns ett 500 meter brett band av basiska, omvandlade sedimentära bergarter av gnejsigt utseende. Det finns också inslag av vulkaniska bergarter, metalvulkanit eller Lossporfyr.

Längs med Svartån är berggrunden blottat på långa sträckor. Här finns ett smalt band av kristallin kalksten och ett band med kvarts-fältpatporfyrisk omvandlade bergart av vulkaniskt ursprung.