Hamra nationalpark
Svartån.Foto: Stefan Henriksson

Geologi

Hamra nationalpark ligger i ett geologiskt mycket intressant område som kallas Loos-Hamrasynklinalen. I den södra delen av parken består berggrunden av en röd-rödgrå porfyrisk granit och i norra delen av ljus granit-granodiorit.

I Svartåmyran finns ett 500 meter brett band av basiska, omvandlade sedimentära bergarter av gnejsigt utseende. Det finns också inslag av vulkaniska bergarter, metavulkanit eller Loosporfyr.

Längs med Svartån är berggrunden blottat på långa sträckor. Här finns ett smalt band av kristallin kalksten och ett band med kvarts-fältspatporfyrisk omvandlad bergart av vulkaniskt ursprung.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.