Webbplatsen använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor!

Läs mer
Hamra nationalpark
Lätt dimma över myrlandskap.

Om Hamra nationalpark

Hamra nationalpark ligger i ett vågigt urbergslandskap med mjuka berg i nordvästra hörnet av Gävleborg län. Hamra är med sina urskogar och naturskogar samt den i stora delar opåverkade Svartåmyran och Svartån ett unikt landskapsavsnitt i denna del av Sverige.

Nationalparken bildades 1909 som en av de första nationalparkerna i Europa och omfattade då 28 hektar urskog. Nationalparken har nu utökats kraftigt och 2011 invigdes Nya Hamra nationalpark som omfattar totalt 1 383 hektar skog, myr och vattendrag.

Att vandra in mellan de gamla furorna är en resa bakåt i tiden, till skogen så som den en gång var. Här finns orörda myrar och lavbehängd gammelskog. Det finns träd som är över 400 år gamla. Du kan uppleva Hamras natur året om, i vandringskängor eller från släden i ett hundspann. 

Urgamla skogar, stilla myrland och vilda forsar

Hamra nationalpark är mest känd för sin skog. Den äldsta delen av nationalparken är en av få orörda skogar i mellersta Sverige. I gamla och döda träd lever många av urskogens djur och växter.

Nästan halva nationalparken är ett stort sammanhängande myrkomplex bestående av kärr, bäckar, små tjärnar, gungflyn och tallbevuxna holmar. Den stora och orörda myren är uppskattad av både fåglar och vandrare. Svartån, som avvattnar myren, har aldrig använts för flottning, och därför ligger stenarna kvar huller om buller, vilket erbjuder bra förhållanden för fisk och små vattendjur.

Nationalparken i korthet

Areal: Cirka 1 400 hektar (efter utvidgning 2011)
Invigningsår: 1909 (då 28 hektar)
Närmaste orter: Fågelsjö, Los och Hamra
Län: Gävleborg
Landskap: Dalarna
Naturtyper: Skog, myr och vattendrag.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, Twitter och via mail.