• En sällsynt helhet av naturliga skogar, myrar och vattendrag. Foto: Tore Hagman / IBL

  • En gluttsnäppa spatserar över myren. Foto: Jörgen Wiklund / Johnér

  • Utsiktpunkt vid Svansjön. Foto: Tomas Ärlemo / Länsstyrelsen

Aktuellt i Hamra nationalpark

Aktuellt i Hamra nationalpark

Sveriges nationalparker i sociala medier

Följ Sveriges nationalparker på Instagram @sveriges_nationalparker

Mer om Sveriges nationalparker i sociala medier