Hamra nationalpark
Brun fågel med orangea inslag, en lavskrika, sitter på trädkvist.Foto: Daniel Rickström

Översikt

Hamra nationalpark är en av de allra första nationalparkerna som bildades i Sverige tillika i Europa. Då ansågs området att vara ”det märkligaste urskogsområde som inom Sveriges egentliga skogsområde torde finnas”.

Län: Gävleborg

Kommun: Ljusdal

Bildades: 24 maj 1909

Syfte med nationalparken: Bevara områdets naturmiljö i väsentligen orört skick och värna ostörda naturupplevelser inom ett avsnitt bergkullslätt med urskogsartad skog, blandmyrkomplex och andra våtmarkstyper samt ett vattendrag med opåverkad hydrologi.

Areal: 1 383 ha

Natur: Skogsmark, våtmark, sumpskogsimpediment, sötvatten

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen i Gävleborgs län

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.