Kosterhavets nationalpark
Undervattensbild av brunalger i turkost vatten.Foto: Lars Ove Loo

Om Kosterhavets nationalpark

Oceaniskt vatten

Under ytan hittar du västkustens alla typiska arter, plus ett stort antal arter som har sin största eller enda kända förekomst just här. Många av de sällsynta och unika arterna finns i Kosterfjordens djupränna, Kosterrännan. Den löper genom nationalparken från norr till söder och har ett största djup på 247 meter.

Kosterrännan har förbindelse med djupområdena i Skagerrak som fortsätter ända ut till Nordatlantens kontinentalbranter. Därifrån förs oceaniskt vatten med hög salthalt och låg temperatur in i Kosterfjorden. Det gör det möjligt för många djuphavsdjur att leva här, helt nära kusten. Totalt finns cirka 12 000 arter i nationalparksområdet som ryms på en yta av ungefär 390 kvadratkilometer.

Första marina nationalparken

Kosterhavets nationalpark består främst av vatten och undervattensmiljöer. Den är Sveriges första marina nationalpark och ligger i Strömstads och Tanums kommuner. Förutom ett stort vattenområde omfattar nationalparken även delar av Rossö och ett stort antal holmar och skär, framför allt i skärgården sydväst om Koster.

Geografisk omfattning

Syd- och Nordkoster ingår inte i nationalparken, med undantag för ett par områden på Sydkoster. Kosteröarnas rika natur är sedan länge skyddad som naturreservat. Det samma gäller de angränsande naturreservaten på Saltö och Nord Långö.

Granne med Kosterhavets nationalpark ligger den norska systerparken Ytre Hvaler. Tillsammans bildar de båda nationalparkerna ett stort och värdefullt havsområde med ett starkt naturskydd.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.