Kosterhavets nationalpark
Små koppar sticker upp, stilla vatten.Foto: Bengt Frizell

Översikt

Lär dig spännande fakta om den nationalpark som intresserar just dig. Här hittar du översiktsfakta om Kosterhavets nationalpark, syftet till varför parken bildades och mycket mer.

Län: Västra Götaland

Kommun: Strömstad, Tanum

Bildades17 juni 2009

Syfte med nationalparken: Bevara ett särpräglat och artrikt havs- och skärgårdsområde samt angränsande landområden i väsentligen oförändrat skick.

Areal: 38 900 hektar, varav 860 ha land

Natur: Hav, djupa lerbottnar, rev, grunda vikar, tallskog

Markägare: Naturvårdsverket 

Förvaltare: Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.