Kosterhavets nationalpark
Två knubbsälar på en klippa.Foto: Bent Frizell

I skärgården

Väster om Kosteröarna finns små öar, låga kobbar och undervattensskär.

Ål 

Här består botten av berg, sand och skalgrus, eftersom de starka vågorna spolar bort det finare bottenmaterialet. Vattnet är ordentligt salt då det är långt till fastlandets söta älvutflöden.

Brunalger. Foto: Lars-Ove Loo

Alger

Här i den exponerade utskärgården växer stora algbälten, bland annat Sveriges mest välutvecklade tareskogar, som består av stora brunalger. Här finns också arter som inte förekommer någon annanstans i Sverige, till exempel olika rödalger.

Knubbsäl, fågel och fisk

Runt grynnor och holmar simmar Västerhavets största bestånd av knubbsälar, och här häckar ejder, tobisgrissla, labb och den ovanliga silvertärnan. De mer skyddade områdena i vikar och trånga sund är havets barnkammare och skafferi. Bland ålgräs och tång kan smådjur och unga fiskar hitta både mat och gömställen, och hit söker sig rovfiskar som torsk och ål för att jaga. Grunda nakna sandbottnar är uppväxtområden för rödspotta. Skyddade grundområden fungerar dessutom som näringsrika rast- och häckningsplatser för till exempel gräsand, knipa, kricka och grågås.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.