Kosterhavets nationalpark
Små koppar sticker upp, stilla vatten.Foto: Bengt Frizell

Öarna och människorna

Över havsytan reser sig grynnor, kobbar och skär. Här finns skogsklädda öar som Saltö och Kockholmen, och karga utposter som Ursholmen och Segelskären.

Betesdjuren hjälper till att bevara de många örterna. Foto: Stefan Husar

Kosteröarna hittar man centralt i nationalparken med en vacker blandning av vänligt kulturlandskap och vindpinad ytterskärgård.

Varierande landskap

På Kosteröarna och i omgivande skärgård betar får, getter, kor och hästar. Det har avgörande betydelse för landskapsbilden och för den rika växtligheten. Landskapet är väldigt varierande. Typiska drag är de lummiga områdena och odlingsmarken i de inre delarna av öarna, och den kargare utmarken med kalt berg och strandängar, torra hällmarker, skog, klapperstensfält och sandstränder närmare vattnet. Kontrasten mellan de yttre västligaste delarna och de inre områdena är stor, trots att avstånden är så små.

Liten åverkan på naturen

I Kosterhavsområdet lever människan sida vid sida med djur och växter. Här finns ett levande lokalsamhälle med 20 000 invånare, där fiske och turism är viktiga näringar. Området nyttjas varsamt och med både människans och naturens bästa för ögonen - allt för att bevara den unika miljö som Kosterhavet och skärgården är.

Lokalt medbestämmande

När Kosterhavets nationalpark bildades förankrades beslut hos lokalbefolkningen och de fick möjlighet att påverka och engagera sig i utvecklingen av området. I Kosterhavets nationalpark samarbetar flera myndigheter och Kosterhavsdelegationen, där kommunerna och samhällsföreningar ingår, i arbetet med att vidareutveckla parken på ett sätt som blir bra för både människor och natur.

Ursholmens fyrplats. Foto: Anders Tysklind
Foto: Anders Tysklind

Bebyggelsen

Koster har varit bebyggd åtminstone sedan 1300-talet och bebyggelsen speglar en lång tidsrymd och är på många sätt speciell för just Koster och dess historia. Hela Sydkoster och den tätbebyggda södra delen av Nordkoster är utnämnt som riksintresse för kulturmiljövård. Även Ursholmens fyrplats har speciell bebyggelse.

Hållbart fiske

I Kosterhavet fiskas det främst räka, havskräfta och hummer. Fisket är viktigt för bygden och är hållbart. Här fiskas även krabba och makrill, och blåmusslor och ostron odlas i mindre skala. I slutet av 1990-talet gjordes en omfattande genomgång av räktrålningens miljöeffekter och flera nya regler infördes. Yrkesfiskarna och myndigheterna undertecknade en överenskommelse år 2000 som styr räkfisket idag.

Jakt och jordbruk

Även i en nationalpark jagas det, om än i liten skala. Här används också markerna som betesområden för får, kor och hästar. Det är de betande djuren som hjälper till att bevara de många örterna.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.