Kosterhavets nationalpark
Ostronört som växer bland stenar.Foto: Stefan Husar

Växtliv

I området på land lever uppskattningsvis 6 000 arter av växter, djur, svampar och lavar. Många utrotningshotade arter som bara lever på kusten finns på Koster och angränsande öar och holmar. Några exempel är ostronört, martorn och strandvallmo.

Bohuslind. Foto: Stefan Husar
Bohusranunkel. Foto: Stefan Husar
Martorn. Foto: Stefan Husar

Närheten till havet, de många soltimmarna, den lättvittrade berggrunden och skalgrusbankarna gör att växter som behöver kalkrika marker trivs bra här. Koster ligger i lä från södra Norge, vilket gör att de västliga och nordvästliga lågtrycken tunnas ut. Detta bidrar till det milda klimatet.

Några typiska kosterhavsväxter är bohuslinden, bohusranunkeln, martorn, ostronörten.

Bohuslinden

Tilia platyphylla, växer vid Ekenäs på Sydkoster och på norra Öddö. Bohuslinden är ett av Sveriges sällsyntaste träd och växer endast på några få platser i norra Halland och norra Bohuslän. Den sägs vara en kvarleva sen en varmare och mer lövrik period för flera tusen år sedan.

Bohusranunkeln

Ranunculus cymbalaria, är en krypande smörblomma med blekt gula blommor. Det är egentligen en nordamerikansk och östasiatisk växt som hittades i Europa först 1916, på Hvaleröarna norr om Koster. Ett par år senare rapporterades den även från Koster. I dag växer det bohusranunkel vid kärrmarkerna vid Valnäsbukten på Nordkoster.

Martorn

Eryngium maritimum, är en vackert blågrå och tornig växt. Den växer bland sand, grus och stenar vid Kilesand och i Kostersundets östra delar. Det är en sällsynt art som finns spridd på några ställen utefter den sydsvenska kusten. Det lokala namnet på martorn är kostertistel.

Ostronörten

Mertensia maritima, kryper fram mellan stenarna på karga klapperstensfält. Det är en arktisk art som har några av sina sydligaste förekomster i Europa på den svenska västkusten. Det är en vacker och speciell blomma med blågröna blad och blå blommor.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.