Kosterhavets nationalpark
Undervattensfoto med koraller och fiskar, död mans hand och stensnultra. Foto: Tomas Lundälv

Historik

Det finns en lång tradition av att skydda natur på land, men att skydda naturvärden under havsytan är inte lika vanligt. I september 2009 invigdes Sveriges första marina nationalpark - Kosterhavet.

Vattnen runt Kosteröarna innehåller miljöer och arter som är unika för vårt land. Syftet med Kosterhavets nationalpark är att bevara det mycket speciella och artrika havs- och skärgårdsområdet och de landområden som ligger i närheten i väsentligen oförändrat skick.

Tanken på ett skydd av delar av området föddes redan 1979, då området pekades ut som skyddsvärt i naturvårdsplanen för Göteborgs och Bohus län. Processen bakom bildandet av Kosterhavets nationalpark var med andra ord lång. Både myndigheter, kommuner, intresseorganisationer, och samhällsföreningar har arbetat tillsammans för att nå målet.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.