Stenshuvuds nationalpark
En höstbild i en skogssluttning med solen som lyser upp träden i en guldaktig ton.Foto: Ida Lundqvist

Säkerhet och regler

Naturen i Stenshuvud nationalpark ligger öppen för dig - var rädd om den. Du värnar den genom att följa de regler som finns för besök i nationalparken.

De viktigaste föreskrifterna för dig som besökare att känna till är:

- Hund måste hållas kopplad. 

- Camping är inte tillåten i nationalparken, förutom på tältplatsen. Du får inte heller ställa upp husvagn eller husbil över natten.

- Växter och djur får inte skadas eller störas på något sätt. Du får t.ex. inte plocka blommor.

- Det är inte tillåtet att cykla i nationalparken.

- Eldning (inklusive stormkök, grill, gasolkök eller liknande) är endast tillåtet på avsedda grillplatser.

- Handredskapsfiske är endast tillåtet i havet.

Inom nationalparken är det förbjudet att:

 •    gräva eller hacka,

 •    skada, rista i eller måla på berg, mark, block eller sten,

 •    bortföra sten,

 •    bryta kvistar eller fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar,

 •    skada eller störa djurlivet, klättra i boträd eller uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt,

 •    framföra motordrivet fordon eller parkera utanför anvisade vägar och parkeringsplatser,

 •    parkera eller ställa upp husvagn, husbil eller liknande klockan 00.00─06.00.

 •    framföra motorbåt, vattenskoter eller annan motordriven farkost med högre hastighet än fem (5) knop,

 •    starta eller landa med luftfartyg, inklusive drönare eller radiostyrda flygleksaker,

 •    tälta eller sätta upp vindskydd eller liknande anordning förutom på anvisad plats,

 •    elda, inklusive att använda grill eller friluftskök, förutom på anvisad plats,

 •    medföra okopplad hund eller annat husdjur som inte är kopplat,

 •    på ett störande sätt orsaka ljud,

 •    bedriva militär eller polisiär övningsverksamhet,

 •    rida,

 •    cykla, och

 •    fiska, med undantag för fiske med handredskap i havet.

Utan tillstånd från länsstyrelsen är det inom nationalparken förbjudet att:

 •    genomföra idrottstävlingar eller idrottsarrangemang,

 •    placera ut skylt, tavla, affisch, orienteringskontroll, snitsel, markering eller liknande,

 •    utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön,

 •    samla grod- eller kräldjur,

 •    samla insekter, spindlar, snäckor, sniglar eller andra ryggradslösa djur, och

 •    plocka, samla eller gräva upp växter, inklusive mossor, eller lavar eller vedlevande svampar.

Detta är tillåtet inom nationalparken:

 •    För person med nedsatt rörelseförmåga att framföra eldriven rullstol eller permobil på anvisade leder och stigar. 

 •    Plocka bär och matsvamp för eget bruk.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.