Stenshuvuds nationalpark
En stig som leder in i skogen. På trädet till höger finns en vandringsledsmarkering runt trädet.Foto: Ida Lundqvist

Tillgänglighet

Alla entréområden är tillgängliga med rullstol eller rullator. Här finns informationstavlor, foldrar och en karta över nationalparken. Vid alla  parkeringar finns torrdass och vid huvudentrén finns dessutom WC.

Vid norra entrén är den gröna leden (Arboretumslingan, ca 0,5 km) hårdgjord med stenmjöl och går att gå med rullstol eller rullator. Här finns ett handikappanpassat torrdass.

Den blå leden ner till havet (Havsslingan ca 1,1 km) utgår från nationalparkens huvudentré och är hårdgjord med fint grus och träspång. Den går att gå med rullstol eller rullator. Vid naturum finns handikappanpassat WC och torrdass.

I naturum finns en hiss ner till utställningen på bottenplan. I utställningen är det lätt att komma fram med rullstol, barnvagn eller rullator. För barn finns pallar att stå på, så att de kan nå upp till de klappvänliga modellerna.

Alla vandringsleder går i slingor, utom Skåneleden, så det är lätt att hitta tillbaka till utgångspunkten.

Betesdjur

Ute i betesmarkerna finns det kor och ibland får. Korna i nationalparken hjälper till att hålla landskapet öppet. Här har det gått betesdjur i hundratals år och de är en viktig del i att skapa och bibehålla den mångfald som Stenshuvuds nationalpark är känt för. Vill du inte komma i kontakt med betesdjuren kan du fråga på naturum om de stigar som inte går i betesmarker.

Bra att tänka på om du måste gå igenom en hage med betesdjur!

Gå lugnt igenom hagen och håll avstånd till djuren.

- Hundar ska alltid vara kopplade i nationalparken. Alla betesdjur kan reagera aggressivt på hundar och vi rekommenderar inte att gå igenom en kohage med hund.

- Gå inte emellan flocken och tjuren/baggen.

- Gå inte heller emellan kon och hennes kalv.

- Stäng alltid grinden efter dig.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.