Stenshuvuds nationalpark
Soluppgång över havet och stranden.Foto: Ida Lundqvist

Översikt

Lär dig spännande fakta om den nationalpark som intresserar just dig. Här hittar du översiktsfakta om Stenshuvuds nationalpark, syftet till varför parken bildades och mycket mer.

Län: Skåne

Kommun: Simrishamn

Bildades: 30 april 1986

Syfte med nationalparken: Bevara ett storslaget naturområde med stora geologiska och biologiska skyddsvärden som är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet.

Areal: 374 ha, varav 277 ha land

Natur: Ädellövskog, äng, sandgräshed, sumpskog

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen i Skåne län

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.