Stenshuvuds nationalpark
Närbild på en lila backsippa. I klockan har den många gula pistiller och bladen är klädda med hår så att den ser lite ullig ut.Foto: Ida Lundqvist

Växtliv

Floran är artrik med ca 600 kärlväxter samt häftiga mossor, lavar och svampar.

Stor sandlilja. Foto: Line Persson

Örtrika marker

Bokskogen kring Stenshuvud är örtrik och på våren trängs vitsippor, blåsippor med gulsippor och hålnunneört. Då blommar också ramslök i kraftiga mattor där det är fuktigt och skuggigt. Orkidéängen är en kalkfuktäng med många olika arter - majnyckel, ängs- och skogsnyckel och hybrider av dessa, blommar på sommaren. Gökblomster, darrgräs, älggräs och tätört växer här tillsammans med många sorters starr.

Sandhed

På sandheden är kontrasten mot bokskogen stor. Torrmarksväxter som sandstarr, borsttåtel, backtimjan, backsippa, stor sandlilja och hedblomster, dominerar. På hösten blommar den färgsprakande ljungen. I de olika brynen växer slån, björnbär, hassel och stenros.

Runt vissa träd klänger den vintergröna murgrönan och kan på sina ställen bli väldigt hög och breda ut sig i värdträdets krona.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.