Stenshuvuds nationalpark
En lövgroda sitter på en gren.Foto: Ida Lundqvist

Djurliv

Stenshuvud nationalpark har ett rikt djurliv.

Hasselmus

Om du har tur kan du få syn på rådjur, grävling, räv och mård. Eller kanske småvessla, större skogsmus och ekorre. Den sällsynta hasselmusen är svår att upptäcka eftersom den är vaken om natten och bor i snår.

Ekträdlöpare. Foto: Joakim Roswall  

Kräldjur, fåglar och insekter

Snok och huggorm solar sig gärna i en skyddad vrå men drar sig snabbt undan när de hör dina steg. Här finns också sandödla, mindre salamander och lövgroda. I skogen finns det gott om de vanligaste småfåglarna.

Den sällsynta bokskogslöparen finns i området liksom den mer vanliga tordyveln som man ser på stigarna. På och omkring sandheden finns rosenfink, träd- och fältpiplärka samt sommargylling som sticker ut på artlistan.

Fallna träd lämnas för att öka den biologiska mångfalden och är hem åt många olika vedlevande insekter. Stor och mindre hackspett samt spillkråka och gröngöling trivs i skalbaggarnas spår. För att hålla markerna i området öppna och hindra igenväxning, går betande kor och får. De hjälper på så vis till att bevara mångfalden.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.