Store Mosse nationalpark
Snipor, ulliga vita växter i solskenetFoto: Martha Wägeus

Björnekullakärret

Björnekullakärret är ett av få rikkärr på det småländska höglandet. Där finns det en mycket spännande flora och fauna.

Om upplevelsen

Ett av länets finaste

Vegetationen i Björnekullakärret skiljer sig från övriga delar av nationalparken. Kärret är troligen länets finaste rikkärr och är med länets mått stort, cirka 5 hektar. Här trivs många sällsynta och hotade arter, bland annat flertalet olika orkidéer, rikkärrsmossor och kalkkärrsgrynsnäcka.

Näringsfattiga men kalkrika  

Ängsnyckel, foto: Martha Wägeus

Rikkärr är en mycket speciell naturtyp med mycket höga naturvärden. De är inte näringsrika som man skulle kunna tro, utan – precis som de flesta kärrmiljöer – mycket näringsfattiga. Anledningen till att de kallas för rikkärr är att de ofta är kalkrika, eller rika på mineraler. De tuffa förutsättningarna gör att det bara är vissa arter som klarar av att leva i ett rikkärr.

Rikkärren är en hotad naturtyp då de i många fall är beroende av skötsel genom slåtter eller bete. På många platser har utdikningar medfört att kärren torkat ut. Rikkärr finns numera bara på ett fåtal platser i länet och är även en sällsynt naturtyp i hela landet. Naturvårdsverket har därför tagit fram ett åtgärdsprogram för dem. I åtgärdsprogrammet finns förslag på åtgärder som ska bidra till att förbättra förutsättningarna för rikkärr. Länsstyrelsen arbetar också med att försöka restaurera och sköta länets drygt 60 rikkärr så att de höga naturvärderna inte går förlorade.

Så tar du dig dit 

Björnekullakärret ligger längst söderut i nationalparken. I Andersberg finns möjlighet att parkera bilen. Därifrån leder en vandringsled ner till kärret. Över kärret går en spång, så det går att besöka kärret utan att behöva stövlar.

Tid

Hela året

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.