Store Mosse nationalpark
En skolklass sitter på golvet i ring framför en person som undervisar.Foto: Länsstyrelsen Jönköping

För skolor

Store Mosse nationalpark och naturum Store Mosse är populära besöksmål för skolklasser. Välkommen hit på guidning eller att besöka området själva!

Ett besök i Sveriges finaste natur

Naturum och Store Mosse nationalpark är alltid gratis att besöka. Det är helt kostnadsfritt för skolor till och med gymnasiet att använda naturum och att få guidning under skoltid. Skolklasser som vill göra utställningar om ämnen som har natur-, kultur- eller miljötema är välkomna att ställa ut sina alster i naturum. Här nedan följer information om olika besöksaktiviteter.

Eget besök på naturum

Naturum Store Mosse har en fast utställning om hur nationalparken har utvecklats under de senaste 14 000 åren. Allt sedan isstiden har området sett stora variationer av klimat och varelser som funnits här. Som den magnifika jättehjorten, den exotiska kärrsköldpaddan och den kända Granfjällsbjörnen- Granis. 

Det finns ett labb-rum för undersökningar av olika naturalier som djurskelett, ormar och fjädrar. Det finns ett bra referensbibliotek att förkovra sig i och olika naturspel. Det finns även mysig björnlya, pysselbord och fågelholkar med kamerabevakning. Vintertid har vi utfodring av kungsörn och havsörn som kan ses live inne på naturum eller via egen dator. Utanför naturum finns det året runt en fågelmatning som är välbesökt av såväl som småfåglar som ekorrar. Perfekt för att se fåglarna på nära håll!

Naturum och den närmaste omgivningen är helt anpassat för rullstol och barnvagn och delvis anpassat för synskadade.

Eget besök i naturums omnejd

Inte långt från stora parkeringen ligger det stora fågeltornet. Den har egen utställning med tema om fågellivet i Kävsjön. Det finns ett antal kikare till utlåning i naturum.

Utanför naturum finns det året runt en fågelmatning som är välbesökt av såväl som småfåglar som ekorrar. Perfekt för att se fåglarna på nära håll och studera dem. 

I närheten ligger också Skogstrollens stig. En 500 meter lång sagostig med troll och annat knytt.

Från naturum utgår Wibecksleden som har mycket hög tillgänglighet och har pappers- eller ljudguide. Leden är 800 meter lång enkelväg och slutar vid Wibecksplatsen där man kan fika och grilla.

Grillplats med ved finns utanför naturum. Utanför naturums ingång finns bord och bänkar under tak där det går att äta medhavd matsäck. Är inte gruppen för stor går det bra att äta inne på naturum. Förplatsen kan användas som undervisningsutrymme utomhus under tak. 

Eget besök i nationalparken

Vill ni besöka nationalparken själva? Det finns ca 50 km vandringsleder i nationalparken över mossen, i skogar och längs hagmarker. Det finns även grillplatser och raststugor som alltid är öppna.

Här finns bra material att läsa på i förväg:

Guidning på naturum

Guidning inne på naturum utgår från den stora utställningen som berättar historien om Store Mosse från slutet av senaste istiden till idag. Vi anpassar till elevernas ålder och förkunskaper.  Guidning inomhus kan exempelvis innefatta delar av följande:

  • Upp till förskola: berättelsen om Granfjällsbjörnen, krama vitmossa, visning av hjortfällan, rovdjurslådan med skinn
  • Lågstadiet: Lite istid, jättehjorten, älghorn, berättelsen om Granfjällsbjörnen, vanligaste djuren och växterna i nationalparken, visning av hjortfällan, krama vitmossa, rovdjurslådan, allemansrätten
  • Mellanstadiet: Dessutom, mera istid, vad är en mosse, köttätande växter, pollen, mossens ekosystemtjänster.
  • Högstadiet: Dessutom, mer utförligt om hela utställningen, evolutionen, mossens biologiska mångfald.
  • Gymnasiet: Dessutom, utförligare om utställningen, klimatpåverkan, exploatering av mossar, rovdjur.  
  • Holkbygge: I samband med lov med holkbyggstema är det också möjligt att göra bygga holkar med grupp mot självkostnadspris för materialet.

Guidning i nationalparken

Guidningar ute i nationalparken kan genomföras efter egna önskemål och med hänsyn till våra resurser. Max 25 personer i en grupp och max 2,5 timmar. Exempel på guidningar:

  • Lilla Lövö runt, 6,2 kilometer
  • Svartgölen 3,6 kilometer
  • Vandra med snöskor på mossen. Utförs fördelaktigt på Lilla Lövö runt men även möjligt vid Svartgölen. Vattentåliga skor och kläder rekommenderas vid blött väderlag. 

Praktik i nationalparken och naturum

Mer information och bokning

Egna idéer? Ring så hittar vi på något.

Det finns också två övernattningsstugor med många bäddar att hyra. Dessa bokas via en av våra samarbetspartners.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.