Store Mosse nationalpark
Brandskadad björkskog.Foto: Länsstyrelsen Jönköping

Branden 2006

Den heta sommaren 2006 spred sig en brand i delar av nationalparken. Än idag syns spåren kvar i området.

Om upplevelsen

Brand positivt för naturen

Bilden ovan är tagen utmed grusvägen vid Kittlakull. Mossen brann också, cirka 300 hektar blev bränt. Det var gnistor från tågets låsta hjul som tände på det torra gräset den varma sommaren 2006. Branden har framför allt dragit fram i det gamla torvtäktsområdet mellan järnvägen och Kittlakullvägen. Även stora delar av tallskogen på sandbanken mellan Kittlakull och Östra Rockne har eldhärjats. I båda fallen är det miljöer som sedan tidigare varit påverkade av människan.

Området som brann på gamla täkten

Biologiskt sett är branden ingen katastrof, utan snarare något positivt - åtminstone för tallskogen. En tallskog som inte brinner vart 50-70:e år riskerar att kvävas under uppväxande granar. I gränslandet mellan mosse och tallskog har en mängd björkar dödats av eld och rök. De dödade björkarna kommer att få svampar på sig som i sin tur är hem för hotade insekter. Och alla döda träd kommer att bli ett smörgåsbord för hackspettar.

Hur vegetationen på mossen (i den gamla torvtäkten) kommer att påverkas är mer oklart. Marken kommer att bli gödslad och mer basisk av askan, vilket borde vara negativt för vitmossorna. Samtidigt har branden gjort att tallar och björkar som vuxit upp på de torra ryggarna mellan torvgravarna har brunnit upp eller i alla fall dödats. Färre träd i det området borde betyda att det blir större, öppnare och blötare områden för vadarfåglar att häcka på. Men det tar sin tid innan vi vet säkert hur miljön kommer att påverkas.

Tid

Hela året

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.