Store Mosse nationalpark
Personer som vandrar på en bred spång på en mosse.Foto: Svartgölsleden

Vandringsleder

Det finns cirka 50 kilometer vandringsleder i nationalparken. De sträcker sig över mossen, längs med rocknar och genom skogar. Här kan du läsa om lederna inför ditt besök.

Om upplevelsen

I nationalparken finns det många olika vandringsleder genom olika naturtyper och har olika svårighetsgrader. Lederna går längs tallbevuxna rocknar, genom lövklädda kulturmarker och över högmossen.

Till de lättvandrade lederna krävs inga särskilda skor. Vid blött väder rekommenderas grovmönstrade skor eller broddar för att få bra fäste på hala spänger. Stövlar eller rejäla kängor kan vara bra vid lätt översvämmade leder. 

Wibecksleden

1,6 kilometer tur och retur, vandringen tar cirka 0,5 timme fram och tillbaka.

Wibecksplatsen Foto: Sofie von Knorring

Leden startar vid naturum och är anpassad för synskadade, barnvagnar och rullstolar. Det finns en handledare längs med hela stigen. Underlaget är hårdpackat grus och sand. Först går leden genom blandskog för att sedan växla till björksumpskog. Wibecksleden går ut till Wibecksplatsen, en plattform med bänkar och bord med utsikt över Kävsjöns gungfly.

Det finns även två eldstäder där du kan elda. Ta med dig ved från naturums vedförråd eller egen för att elda. Det finns pappersguide och ljudguide till leden. Pappersguiden finns i en låda vid stigens början och ljudguiden finns att låna kostnadsfritt i naturum. Wibecksleden är ett verk av Föreningen Store Mosse Nationalpark. Den färdigställdes våren 2006. 

Kävsjön runt

12 kilometer, vandringen tar cirka 3-4 timmar.

Vandringen Kävsjön runt tar dig runt hela Kävsjön. I Kävsjön häckar många fågelarter. Vandringsleden får vandras året om men observera att leden ofta går intill Kävsjöns fågelskyddsområde som inte får beträdas mellan 1 mars–15 augusti. Fågelskyddsområdet markeras med gula skyltar.

Leden går mest i skogarna, vissa är öppna tallskogar och andra täta granskogar. Leden har avstickare till flera fågeltorn där man har vy över Kävsjön och dess omgivande gungfly. På östra sidan av sjön når leden till själva högmossen ett kortare parti. Leden är både på spänger och ojämna skogstigar som kan ha mycket rötter.  

Vandringen kan påbörjas vid fyra olika entréer: naturum, Kävsjö, Svänö och Östra Rockne. Leden passerar förbi flera rastplatser, läs mer om dem nedan.

Det finns en pappersguide till hela sträckan. Den ligger i en träbrevlåda vid stora parkeringen. Den kan också fås i naturum. Pappersguiden är gjord för att vandra medsols runt sjön.

Svartgölsleden

3,6 km, ca 1-1,5 timme tur och retur. Leden är bred och både rullstol och barnvagn kan användas under hela sträckan.

Svartgölsleden är den kortaste leden som leder ut till högmossen. Leden är mycket tillgänglig och lättvandrad. Leden går till Svartgölen, en av högmossens små gölar, och sedan samma väg tillbaka. Den utgår från parkeringen Östra Rockne vid väg 151. Leden följer först rocknarna, de bevuxna sanddynerna. Kortare delar av leden har lättare lutning där det kan behövas hjälp att knuffa rullstol. De sista 500 meterna av leden är en bred träspång som kan besökas med rullstol.

Ute vid Svartgölen finns en stor plattform med bord och bänkar intill vattnet. Det är tillrättalagd vildmarkskänsla med tranor som trumpetar, grönbenor som varnar och rovfåglar som jagar. Det går utmärkt att ta sig ett dopp i gölen efter kaffet för den som så önskar. Svartgölen är 4,5 meter djup och är djup direkt från kanten. 

Det finns en pappersguide till leden som kan laddas ner nedan eller fås i naturum. 

Östra Rockne runt

3,3 kilometer, vandringen tar ca 1-1,5 timme.

Leden är en hopkoppling av Kävsjön runt och Svartgölsleden. Den går mest genom skogen och med möjlighet att gå ut på högmossen till Svartgölen. På den västra sidan av leden passerar man en liten vattensamling med en bänk där fikat kan avnjutas samtidigt som trollsländorna beundras. Delar av stigen är smalare skogsstig med rötter.

Gungflyleden

1,5 kilometer, vandringen tar ca 0,5 timme

Gungflyleden binder ihop Wibecksleden med Östra Rockne. Hela leden går över det store gungflyet. Stolparna som håller upp leden är mellan 3 och 5 meter långa för att nå ner till botten! Leden är tre plankor bred och det finns flera bänkar utplacerade för den som vill vila eller njuta av utsikten. Kävsjön skymtas på avstånd och leden omges av tunna björkar som växer i vätan. På våren svirrar gärna träpiplärkorna runt en.

Strandstigen

3 kilometer, vandringen tar ca 1,5 timme.

Strandstigen utgår från Hagen, vid Häradsö. Stigens första del är utanför nationalparken. Inne i parken följer leden den gamla strandlinjen efter Häradsösjön. Det är en ganska brant slänt mellan högmossen och sjön. Här häckar både tranor och sångsvan. I slutet av leden finns det en plattform med utsikt både över sjön och högmossen. I sjön häckar både tranor och sångsvan. 

Lilla Lövö runt

6,2 kilometer,vandringen tar ca 2-2,5 timmar

Vandringen Lilla Lövö runt visar både den orörda högmossen och spåren efter den stora torvbrytning som pågått i området. Leden startar vid gångbron över järnvägen vid Kittlakull. Den första etappen går genom det gamla torvtäktsområdet. Därefter korsar man det stora diket och kommer ut på den riktiga orörda högmossen. Skillnaden märks på en gång, här råder ödemarkskänslan.

Leden går mest på plankor på högmossen som kan bli hala vid blött väder. På Lilla Lövö, som består av berg och fastmark, fällde stormarna mycket av granskogen och där finns nu en stor bröt med döda träd. Mängder med tickor, lavar och insekter frodas och fågellivet blomstrar på grund av all mat. Efter Lilla Lövö kommer leden upp på rocknarna och det finns möjlighet att vandra söderut mot Lövö eller åter mot Kittlakull.

Det finns en pappersguide till Lilla Lövö runt. Guiden finns i en låda där trappan över järnvägen börjar.

Lövö runt

3,6 kilometer, vandringen tar ca 1-1,5 timme.

Leden utgår i det öppna hagområdet vid Lövö och fortsätter in i det kuperade skogslandskapet längs rocknarna, de gamla sandåsarna. Skogen består främst av öppna tallskogar och är helt på fastmark. 

Naturum–Andersberg

14 kilometer enkel sträcka, vandringen tar ca 4-5 timmar.

Den längsta leden på kartan är mellan naturum-Andersberg. Den börjar i norr och fortsätter till nationalparkens södra spets. Vandringen går mest över högmossen och är ett bra sätt att uppleva stillheten och vildmarkskänslan i nationalparken. Längst söderut ligger Björnakullakärret- ett av nationalparkens rikkärr. Här hittar du växter som orkidéer och slåtterblomma. Leden korsar väg 151 och går längs med Kittlakullsvägen innan den kommer in på högmossen. Leden delar sträcka med vandringsleden Lilla Lövö runt, Lövö runt och Blådöpet runt. Vandringen är en enkelsträcka och slutar vid parkeringsplatsen vid Andersberg.   

Blådöpet runt

5,2 kilometer, vandringen tar ca 1,5 timmar.

Blådöpet är ett vått och blått kärrstråk som avvattnar Kalvasjön längre österut. Den här vandringen för dig längs med Blådöpet och in genom skogen. I södra delen av nationalparken är det oftast färre besökare och där är vildmarkskänslan större. Leden utgår från Lövö, följer högmossen söderut för att sedan vända in till sumpskogen och vända mot Lövö längs Lövövägen. Slå dig ner på någon av bänkarna på sträckan och njut av tystnaden. Frånsett fågelkonserten naturligtvis, som är högljudd under vår och försommar. Dvärgbeckasinen spelflyger här under sena vårkvällar. 

Hillerstorpareleden

Hillerstorparleden är en bred cykelled som utgår från Hillerstorp och korsar nationalparken. Leden för dig förbi Kävsjö kyrka och naturum innan den korsar väg 151 och fortsätter längs Kittlakullvägen mot Hädinge. Från Hädinge går det att cykla längs småvägar mot Värnamo. Leden är skyltad hela vägen från Hillerstorp till Värnamo.

Tid

Hela året

Speciell utrustning

Till de lättvandrade lederna krävs inga särskilda skor. Vid blött väder rekommenderas grovmönstrade skor eller broddar för att få bra fäste på hala spänger.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.