Tyresta nationalpark
Förkolnad trädstam som ligger på en grön mjuk bädd av mossa.Foto: Stiftelsen Tyrestaskogen

UPPLEV Trädskelett på brandområdet

Branden i Tyresta nationalpark 1999 har gjort stort avtryck både i naturen och i Stockholmarnas minne. Idag en ödslig plats, men där nytt liv samtidigt spirar.

Om upplevelsen

Brandområdet är onekligen en speciell plats. Silvriga tallskelett präglar området. Vilka omges av spirande grönskande ungträd av tall, björk och asp, som uppskattas av skogens älgar och rådjur. Fuktigare partier täcks av tjock björnmossa. Följ leden över brandområdet genom liv och död. På höjderna kan du blicka ut över området som totalt omfattar 450 hektar.

Här kan man föreställa sig hur branden krupit fram över marken med slukande lågor, bolmande tallar och sprakande buskar. Och 500 brandmän som försöker få elden under kontroll och luften är kväljande och tjock att andas...

Idag, mer än 20 år senare kan man ha det riktigt fint här. På somrarna när solen gassar kan det bli ganska hett och det finns chans att se havsörnarnas siluetter mot den blå himlen, vilandes på varma luftströmmar som stiger upp från marken.

Tips! Brandområdet nås närmast från entré Stensjödal. Fornborgsslingan 6 km tar dig runt sjösystemet Lanan-Stensjön och passerar över brandområdet, som sträcker sig utmed båda sidorna om vattnet. Följ lederna på brandområdet. Resten av området är svårforcerat med ett plockepinn av fallna trädstammar. Från Tyresta by får du räkna med en vandring på ca 45 min innan du när brandområdet, via Bylsjöslingan.

Tid

Hela året

Plats

Brandområdet

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.