Tyresta nationalpark
Äldre röd byggnad i solljus med öppna hagmarker i bakgrundenFoto: Stiftelsen Tyrestaskogen

UPPLEV Tyresta by med anor från 1700-talet

Grusvägar, röda gårdshus, betesdjur och gärdsgårdar i ett många hundra år gammalt kulturlandskap. Tyresta by är ett levande minne från den tid då Sveriges befolkning till största delen bestod av bönder. Idag utgör byn huvudentrén till Tyresta nationalpark och här startar flera olika leder.

Om upplevelsen

Sommartid är gärden och ängar fyllda av olika örter och insekter. Åkrar odlas med spannmål som främst används som foder. Och i skogsbrynen kan betande får och kor från Tyresta gård ses. De här markerna står i skarp kontrast till den vildmarkslika urskogen. Här är naturen formad av människor och betesdjur i många århundranden.

Delar av bebyggelsen är från slutet av 1700-talet. De flesta står kvar på sin ursprungliga plats. Byvägen slingrar sig mellan gärdsgårdar, som förr syftade till att hålla betesdjur borta från åkrarna.

Här hittar vi också spår från den första bofasta befolkningen i form av järnåldersgravar. En man från vikingatiden har låtit rista in en hälsning, som finns kvar för oss att läsa tusen år senare: "Farbjörn lät hugga stenen efter Håulv, sin son. Halfdan högg runorna."

Att göra i Tyresta by

Fika hembakat på caféet, grilla lammkorv vid lanthandeln, fågelskåda från fågeltornet eller besöka ett av Sveriges finaste naturum - Nationalparkernas hus.

På Tyresta gård kan du se några av Sveriges lantraser. Vinterhalvåret är bästa tiden, då samtliga djur hålls nära gården. 

I Tyresta by finns också hantverksboden Wendlas atelje, där man kan köpa handsydda kläder, stickade produkter och broderier mm. Wendlas atelje har öppet under helgerna och ligger vid Dahlgrensgården (vid caféet). 

Tid

Hela året

Plats

Tyresta by

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.