Sök
Tyresta nationalpark
Nordsvensk häst som slänger vars svarta man fladdrar i vinden

Tyresta gård - visningar och ponnyridning

På Tyresta gård kan du ta del av ett traditionellt småjordbruk med växtodling och svenska lantraser som nordsvensk häst och rödkullor. För tillfället är Tyresta gård och ponnyridningen stängd för att minska smittspridning av covid-19. Men annars gratis visning varje lördag samt ponnyridning för barn på söndagar, hela året!

Om upplevelsen

Tyresta gård är ett litet lantbruk med växtodling och djurhållning. Här finns kor, får, ankor, höns, ett par grisar och en nordsvensk häst, alla av gamla lantraser. 

På åkrarna odlas traditionella spannmålssorter och vinterfoder till djuren. Gården drivs med syftet att restaurera och bevara Tyrestas många hundra år gamla kulturlandskap med små flikiga åkrar och öppna haglandskap. Biologisk mångfald gynnas på marker som betas av mular och trampas av klövar!

Alla bondgårdens årstider är härliga på sitt vis, men allra bäst upplevs Tyresta gård i april-maj när massor av lamm kommer till världen! I mitten av maj släpps de flesta kor och får ut i beteshagarna i byns utkanter, där de går till slutet av oktober. Några av fåren betar i hagarna allra närmast gården även sommartid. Grisarna Debbie och Diana och ankorna finns på gården och hönsen vandrar fritt hela året!

Visning av gården varje lördag kl  13.00-13.45 gratis

Ponnyridning varje söndag kl 12.00-13.30. Pris 30 kr. Vid ruskväder kan turen ställas in. Ring Karin för besked: tfn: 070-753 17 69

Tid

Inställd tillsvidare,

Plats
Tyresta gård, Lanthandeln
Övrigt

Ponnyridning inställd tillsvidare

×