Till innehåll på sidan Sök
Tyresta nationalpark

Tyresta gård och Lanthandeln

På Tyresta gård kan du ta del av ett traditionellt småjordbruk med växtodling och svenska lantraser som roslagsfår och rödkullor. Här finns också en Lanthandel där du kan köpa korv från gården och grilla själv vid grillplatsen.

Om upplevelsen

Tyresta gård är ett litet lantbruk med växtodling och djurhållning. Här finns bland annat lantraser som rödkulla, roslagsfår, gotlandsfår, svensk gul anka och gotlandshöns. Stallet hyser inackorderade hästar, och ibland ordnas ponnyridning.

På åkrarna odlas traditionella spannmålssorter och vinterfoder till djuren. Gården drivs med syftet att restaurera och bevara Tyrestas många hundra år gamla kulturlandskap med små flikiga åkrar och öppna haglandskap. Biologisk mångfald gynnas på marker som betas av mular och trampas av klövar!

Alla bondgårdens årstider är härliga på sitt vis, men allra bäst upplevs Tyresta gård i april-maj när massor av lamm kommer till världen! I mitten av maj släpps de flesta kor och får ut i beteshagarna i byns utkanter, där de går till slutet av oktober. Några av fåren betar i hagarna allra närmast gården även sommartid och här hittar du även ankornas hage och höns som vandrar fritt hela året!

Vid Tyresta gård finns också en grönsaks - och blomsterodling som är extra fin att besöka under sommar och höst.

Lanthandeln vid Tyresta gård

På helgerna är den lilla Lanthandeln öppen där du kan köpa grillkorv gjord på gårdens kött (nöt eller lamm). Korven grillar du själv över öppen eld. Här finns periodvis även försäljning av ägg och kött från gården.

 

Mer information hittar du här: Lanthandeln i Tyresta by

 

Vi ber er vänligt men bestämt att också respektera avspärrade områden. Tyresta gård är en arbetsplats med stora och tunga maskiner. Det är också absolut förbjudet att klättra på ensilagbalarna (de vita "bollarna").

Tid

Hela året

Plats
Tyresta gård, i Tyresta by
Övrigt

Ponnyridningen är tillsvidare inställd.

×