Ängsö nationalpark
Två betande kor på en äng med stora lövträd i bakgrunden. Foto: Ängsö nationalpark

Djurliv

Ängsö är känt för sitt rika fågelliv.

Hackspett

I öns skogar och lövlundar finns många träd med håligheter som utgör populära bostäder för svartvit flugsnappare, nötväcka och olika hackspettar. Även knipa och kattuggla är vanliga.

Barrskogar av ålderdomlig karaktär erbjuder boplatser åt havsörn, fiskgjuse och korp. Öns östra del är fågelskyddsområde under perioden 1 januari - 15 augusti.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.