Ängsö nationalpark
De mörkt rosa och ljust gula orkidéerna Adam och Eva. Foto: Länsstyrelsen i Stockholms län

Växtliv

Under århundraden har Ängsös marker varit brukade av människor, vilket har satt sin prägel på ön. Ett odlingslandskap med ängs- och hagmarker och glesa lövlundar har successivt vuxit fram.

Majviva. Foto Länsstyrelsen

Landskapet består idag av ängar, torrbackar, hagmark, glesa lövlundar och skog. I torrängarna växer höskallra, vårärt, gullviva och flertalet orkideer, varav de stora bestånden av Adam och Eva är mest välkända.

I fuktigare partier av ängarna trivs majviva, rosettjungfrulin, kungsängslilja och slåtterblomma. I lundar breder mattor av ramslök ut sig tillsammans med myskmadra och storrams.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.