Ängsö nationalpark
Havsvik i höstfärger. På land växer tallar och ek, i strandkanten växer vass.Foto: Ängsö nationalpark

Geologi

Ängsös berggrund består av urberg. Berggrunden bär tydliga spår från istiden med rundade, släta hällar och isräfflor. Jordmånen är morän som bildades när isen smälte.

För ca 4000 år sedan började Ängsö titta upp ur vattnet. När ön sakta steg ur vattnet påverkades jordmånen av vågornas rörelser så att fina partiklar spolades bort, så kallad svallning, och blev kvar på de lägsta landytorna. Ängsö karaktäriseras i dag av höjdområden med kalt urberg och svallad morän och finjordar i låglänta områden.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.