Ängsö nationalpark
Vy från vattnet. På land syns flera torp, en brygga och träd.Foto: Ängsö nationalpark

Översikt

Lär dig spännande fakta om den nationalpark som intresserar just dig. Här hittar du översiktsfakta om Ängsö nationalpark, syftet till varför parken bildades och mycket mer.

Län: Stockholm

Kommun: Norrtälje

Bildades: 24 maj 1909

Syfte med nationalparken: Bevara ett äldre odlingslandskap i väsentligen oförändrat skick.

Areal: 190 ha, varav 73 ha land

Natur: Barrskog, skogsmark/skogsbete, hagmark

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen i Stockholms län

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.