Sök
Gotska Sandöns nationalpark

Vandringskarta

På Gotska Sandön finns 60 km markerad led som gör det lättare att hitta på ön. Många av öns utflyktsmål finns längs lederna. Stigarna inne på ön är ofta fasta och lättgångna. Många vandrar också längs de kilometerlånga sandstränderna utanför lederna. Det kan då vara lite tungt att gå i den lösa sanden men det uppvägs av upplevelsen av havet och stranden.

 

Vandringskartan med ledbeskrivningar kan du ladda ner på följande länk: