Till innehåll på sidan Sök
Gotska Sandöns nationalpark
Skogsväg i barrskog, Gotska Sandön nationalpark.

Tillgänglighet

För det mesta är det bra väderförhållanden och turbåten angör stranden Las Palmas där båten kan köra upp på stranden. Landstigning sker via en trappa. Från Las Palmas till Lägerplatsen, där de flesta bor, är det en vandring på drygt fyra kilometer.

Människor går på ett passagerarfartyg som kört in till stranden.
Landstigning vid Las Palmas

Beroende på vädret kan ibland turbåten bli tvungen att läktra utanför någon av de andra stränderna på ön. Du och ditt bagage körs då iland av tillsynspersonalen med gummibåt. Då ingen persontransport erbjuds på ön måste du räkna med att vandra upp till 11 kilometer från landstigningsplatsen till Lägerplatsen. Bagaget transporteras med traktor till Lägerplatsen.

En traktor sjösätter en gummibåt med människor.
Landstigning genom läktring

Kommer du med egen båt är du välkommen att lägga till utanför eller vid valfri strand utifrån vindläget. Tänk på att vindkantringar kan komma snabbt och oförutsett, så lämna aldrig ankrad båt utan tillsyn någon längre stund.

 

Bild på fötter och ben som vandrar längs en stig med ledmarkering.
Vandring i Gotska Sandöns Nationalpark.

På ön finns markerade leder som är bekväma att vandra på. I sanddynerna är terrängen mer kuperad och det kan vara tungt att gå. Stadiga skor och en vattenflaska är bra att ha med på vandringen. 

Avsaknaden av hamn medför speciella förutsättningar vid av- och ombordstigning på turbåten. Detta tillsammans med sanden gör att Gotska Sandön tyvärr är svårtillgänglig för personer med fysiska begränsningar.