Gotska Sandöns nationalpark
Strand i vintertid, Gotska Sandön nationalpark.Foto: Magnus Lepschi

När ska du besöka parken

Besökssäsongen börjar i slutet av maj och pågår till början av september. Det går bra att komma ut hela året med egen båt. Vår och höst är bra tider för fågelskådning. Gråsälarna håller till runt ön hela säsongen. De kan ses vid Säludden när de går upp och lägger sig på stenarna eller stranden. Är det pålandsvind vid Säludden håller de sig borta men då vindriktningen oftast är sydvästlig på sommaren är det lä vid Säludden och sälarna kan då variera i anta mellan ett par till 150 stycken!

Strandfynd. Foto: Magnus Lepschi

Det finns alltid två tillsynsmän på plats året runt men det är ingen guideverksamhet eller service för besökare utanför besökssäsongen.

Våren

Under tidig vår, i mars, föds sälkutar på stränderna och havsörnarna leker över ön. Alfågeln kan ligga i tiotusental utanför ön. Besökssäsongen startar i slutet av maj. Många fågelskådare kommer för att uppleva flyttfåglarnas passage via Sandön på sin färd norrut. Bästa platsen för fågelskådning är Bredsandsudde. I Kapellänget fagas höstens löv. Vid Säludden ligger sälar de dagar vinden är sydvästlig. Havet är kallt efter vintern och våren kan ligga ett par veckor efter Gotland. 

Sommaren

Öns lövskogar grönskar. Orkidéerna vit skogslilja och purpurknipprot blommar. Smultronen mognar. Större korsnäbb uppträder i stora samlingar vid dammen i Kapellänget och vid fågelbaden i Fyrbyn. Längs stränderna har trutar, måsar, tärnor, strandskator m.m. sina ungar, ejdrarna simmar med sina ungar i havet. Sälarna solar på stenarna vid Säludden. Ibland kan man höra sommargylling och lundsångare i lövskogspartier. Lärkfalken hörs varna i skogarna. Har man tur kan man hitta gula kantareller. Gräset i Kapellänget och kring Gamla gården slås av.

Hösten

Sista turen med passagerarbåten går i början av september. Nu börjar det ofta blåsa och temperaturen sjunker sakta men det är ändå milt beroende på havstemperaturen. Svamp börjar växa i mängder och lingonen är nu mogna. Fåglarna vänder åter mot söder. Havsörnarnas ungar flyger nu runt tillsammans med sina föräldrar.

Vintern

Under vintern ligger ön i vila förutom stränderna där stormarna formar om sand och grus. Bredsandsudde kan ändra skepnad dag för dag. Havsörnarna kan vara talrika runt öns stränder, inte alltför sällan med en skarv i klorna. Är det en kall vinter kan is börja torna upp och tidvis bilda vallar längs öns stränder.

Naturvårdsbränningar på Gotska Sandön

Att elda mark i både säkerhets- och naturvårdande syfte är en del av skötseln av Gotska Sandöns nationalpark. Det planeras årligen för naturvårdsbränningar på ön, och dessa kan ofta sammanfalla med besökssäsongen. Därför är det bra att vara förberedd på att en naturvårdsbränning kan förekomma under din vistelse på ön.

Läs mer om naturvårdsbränningar på Gotska Sandön här:
Länk till information om naturvårdsbränningar.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.