Gotska Sandöns nationalpark
Vandrare. Foto: Länsstyrelsen Gotland

Vandringar

På Gotska Sandön finns 60 km markerad vandringsled. Lederna gör det lätt att hitta till öns natur- och kulturupplevelser. De flesta lederna är lättgångna skogsstigar men i sanddynerna och på stränderna där det är lös sand är det tyngre att gå. De flesta vandringslederna utgår från Lägerplatsen.

Om upplevelsen

Samtliga leder med ledbeskrivningar finns på vandringskartan som finns i folderställ på flera platser på ön. 

Bredsandsslingan

Fyr, föränderlig strand, dyner och havsfåglar.

Bredsandsslingan tar dig till öns nordvästra del – en plats som ständigt formas av vind och vågor. Går du leden motsols, kommer du till Fyrbyn och fyren där du kan spana ut över ön. På Bredsandsudde finns sanddyner, havsfåglar och närheten till havet. Den kortare slingan går direkt tillbaka till Fyrbyn. Om du vill komma till nordvästspetsen av ön, går du längs stranden. Ledmarkeringen återupptas igen på västsidan. Via Dynkärret kommer du tryggt tillbaka mot Lägerplatsen. Leden är relativt lättgången. Bland sanddynerna blir den något tyngre.

Kapellslingan

Ängsmark, historia och skogsklädda dyner.

Vill du upptäcka närområdet runt Lägerplatsen vandrar du Kapellslingan. Följer du leden medsols kommer du först till Kapellänget. I den öppna ängsmarken ligger Kapellet. Här finns stora gamla ekar och du får se öns största flyttblock Elefanten. Genom änget kommer du till Gottbergs lada. Över sanddyner mellan idegranar och tallar, kommer du så tillbaka till Lägerplatsen. Leden är lättgången. Vid sanddynerna blir den lite kuperad.

Säludden

Tallskog och sälar.

Leden till Säludden går via Kapellänget genom tallskog. Vid Las Palmas kan du välja att gå längs stranden eller fortsätta längs leden i skogen. Vid Säludden väntar en fin naturupplevelse tack vare sälgömslet som gör att du kommer nära sälarna. Leden är lättgången i tallskogen. Att gå längs med stranden i sanden är något tyngre.

Tärnudden

Tallskog och Schipkapasset.

Leden tar dig hela vägen ner till Tärnudden på öns södra del. Efter Kapellänget kommer du till den vidsträckta tallskogen. Vid Schipkapasset efter några kilometer, så går leden genom öns mäktigaste sanddyn – Höga Åsen. Här kan du göra en avstickare upp till öns högsta punkt innan du fortsätter mot Tärnudden. Leden är lättgången.

Hamnudden

Tallskog och Gamla Gården.

Leden till Hamnudden går via Kapellänget genom tallskogen. Längs vägen passerar du den mäktiga sanddynen Höga Åsen. Vid Gamla Gården öppnar landskapet upp. Här låg öns centrum från 1740-tal till 1860-talet då fyrplatsen byggdes. Ängsmarken och byggnaderna berättar om den tiden. Nästan framme vid Hamnudden passerar du en av öns kyrkogårdar. Leden är lättgången. 

Höga Åsenslingan

Högsta sanddynen bland talltoppar och urskog.

Leden kan du gå antingen medsols eller motsols. Går du motsols går du först ut längs Västra sidan och går upp på Höga Åsens västra del. Du följer Höga Åsens krön i trädtoppshöjd till Las Palmas. Längs vandringen får du uppleva sanddynernas mäktighet och uråldriga tallar. Spana efter kläckningshål från stora skalbaggar i döda silvertallar. Efter Schipkapasset kommer du till öns högsta punkt. Passa på att bada vid Las Palmas innan du vandrar mot Lägerplatsen via tallskogen eller längs stranden. Leden är inledningsvis lättgången. På Höga Åsen kan vandringen vara krävande i lös sand och stark kupering. 

Gamla Gården – Säludden

Tvärs över ön.

Leden förbinder Gamla Gården med Säludden och går genom den gamla tallskogen. Genom en förbindelseled (grön) kan du komma upp på Höga Åsen. Leden är lättgången.

Högaland

Författarens stuga och storslagen utsikt.

Leden förbinder Hamnudden med Tärnudden. Från Hamnudden följer stigen havet förbi Bourgströms stuga där Albert Engström skrev sin bok om Gotska Sandön på 1920-talet. Vid S:t Annaes udde går leden upp på Högalands mäktiga strandbrink. Från stigen har du en magnifik utsikt i tre väderstreck. Leden viker sedan ner bland sanddynerna vid Vinbukten innan du når Tärnudden. Leden är för det mesta lättgången. Vissa branta partier och öppen sand gör vandringen lite mer ansträngande.

Tärnudden – Säludden

Ryska kanoner och vidsträckta sandstränder.

Vill du uppleva exklusiv enslighet så ta dig hit. Mellan Tärnudden och Kyrkudden finns en av de bästa sandstränderna på ön, Franska bukten. Här vilar två ryska kanoner från en av öns mest dramatiska förlisningar. Strax väster om Kyrkudden har en ny flygsanddyn bildats och vandrat in i skogen. Från Kyrkudden viker leden av mot nordväst och leder upp till Säludden. Observera att leden till större delen går nere på stranden och då är omarkerad. I den lösa sanden kan vandringen vara lite mer ansträngande.

Lejonslingan

Upptäck Elefanten, lejon och vrakplundrare.

För dig som är lite yngre – gå på äventyr runt Kapellänget. Hälsa på Elefanten och leta myrlejon. Kolla fåglar, insekter och klättra upp på högsta punkten i Kapellänget. Mycket lättgången.

Tid

Hela året