Gotska Sandöns nationalpark
Norra fyren på Gotska Sandön.Foto: Magnus Lepschi

Utsikt från fyren

1858-59 uppfördes de första fyrarna i Fyrbyn på nordvästra delen av ön.

Om upplevelsen

Norra fyren som invigdes 1859 är ännu i drift och idag är fyrplatsen statligt byggnadsminne.

Dagar då det inte går någon turbåt genomförs guidning av Norra fyren med möjlighet att gå upp i fyrtornet. Från balkongen högst upp har man en hänförande utsikt över de norra delarna av ön och havet utanför.

I bottenvåningen finns utställningen Fyrliv som berättar om livet som fyrvaktare på ön. Utställningen är öppen dagligen.Ingen avgift. 

Observera att fyren troligen kommer vara stängd 2023 på grund av renovering!

Tid

Hela sommaren