Gotska Sandöns nationalpark
Kapellet på Gotska Sandön.Foto: Länsstyrelsen Gotland

Änget och kapellet

Slåtteränget, söder om fyrbyn, med sina gamla ekar och öppna gräsytor är ett populärt tillhåll för småfågel.

Om upplevelsen

Här kan större och mindre korsnäbb ses i 100-tal när de kommer för att dricka vatten i den damm som finns i änget. På de öppna ytorna växer fältsippa, gulmåra och axveronika. Idegran hittas mitt i och i kanterna av änget. Änget hävdas varje år med hjälp av Gotska Sandöns hembygdsförening.

I kapellet som ägs av en förening hålls  kvällsgudstjänst  varje kväll under juli-augusti. Tiderna varierar mellan kl 20 0ch 21. Tiderna anslås på anslagstavlor vid Kokhuset i Lägerplatsen och vid Museet i Fyrbyn.

Tid

Hela året

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.