Gotska Sandöns nationalpark
Låg stuga i mörkt trä på öppen gräsyta.Foto: Länsstyrelsen Gotland

Gamla gården

Att titta på resterna av Gamla gården är en trevlig utflykt. Enklaste sättet att ta sig hit är genom att följa vandringsleden mot Hamnudden (blå) som går förbi gården.

Om upplevelsen

Gamla gården på sydvästra delen av ön började uppföras 1783 och kallades då nybygget. Här fanns det sedan bofast befolkning fram till 1870-talet då Madame Söderlund flyttade från platsen.

Som mest aktivitet här var på 1830-1840-talen då skeppsvarvet i intilliggande Varvsbukten var igång. Totalt bodde då runt 100 personer på ön, varav huvuddelen vid Gamla Gården. 

Idag finns resterna kvar efter byggnader uppförda i början av 1800-talet. Den beryktade Petter Gottbergs bostad, Herrgården, kan bara skönjas som en upphöjning i marken.

Skogshuggarbaracken närmast i bild bygdes 1922 som logement för skogarbetare. Den är byggd av virke från Herrgården. 2019 renoverades en del av syllen på byggnaden vilket kunde följas i ett avsnitt i SVT produktionen "Rätta virket".

Tid

Hela året

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.