Gotska Sandöns nationalpark
Människor som går ombord på passagerarfartyget, foto. Foto: Länsstyrelsen Gotland

Entré

Gotska Sandön har ingen huvudentré då ön saknar hamn.

Om upplevelsen

Passagerarfartyget som går till Gotska Sandön kan lägga till på norra delen av ön vid rätt vindförhållanden och annars läktras passagerare över med gummibåt till ön. Observera att trafiken är inställd 2021 på grund av covid-19.

För fritidsbåtar gäller det att hitta en strand som ligger i lä där man ankrar. Ankringsförbud råder dock vid elkabeln som går in vid Tärnudden. Vid Säludden är det tillträdesförbud både på land och i vattnet utanför. Gränsen för tillträdesförbudet i vattnet går 300 meter från land. Det är inte tillåtet att ta iland husdjur på ön. Det krävs tillstånd från tillsynsmännen för att få elda eller grilla.

Den naturliga samlingsplatsen på ön är fyrplatsen på nordvästra delen av ön. Här finns ett litet museum och här bor tillsynsmännen och boendevärdarna. Boende förbokas och man kan antingen ha med eget tält eller hyra rum i stuga eller hyra ett hus.

Tid

Hela sommaren

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.