Gotska Sandöns nationalpark
Sanddyner i solnedgång.Foto: Länsstyrelsen Gotland

Bredsandsudde

Gotska Sandön påverkas hela tiden av havsströmmar, vågor och vindar. Havsbotten runt ön är sandrik och vågorna gör att sanden ständigt rör sig och kastas upp på stränderna.

Om upplevelsen

Ute på Bredsandsudde syns det tydligt hur ön förändras från år till år. Här kan du också se vandrande sanddyner. Om sandlevande växter lyckas täcka dynen avstannar dynbildningen och då kan även tall slå rot.

Om du promenerar längs den röda leden ser du hur miljön ändras från öppna vandrande sanddyner längst ute på Bredsandsudde till dyner med tallskog nära Fyrbyn.

I dynerna ovanför Bredsand häckar silltruten som är upptagen som hotad art i EU:s art- och habitatdirektiv. Undvik att gå in i kolonin. 

Tid

Hela året

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.