Söderåsens nationalpark
En rödbrun ekorre som sitter i ett träd och tittar ner på fotografen.Foto: Länsstyrelsen Skåne

Djurliv

Av olika djurgrupper är insektsfaunan den mest mångfasetterade.

Humlebagge. Foto Söderåsens nationalpark

Här finns unika arter som bokblombock, rödhalsad svartbagge och jättesvampmal. Många av arterna är knutna till död ved.

Vanliga arter som dovhjort och grävling förekommer, men även iller, hermelin, vildsvin och fladdersmus hör till parkens vanliga däggdjur.

Skogsduva, stenknäck, stjärtmes, forsärla, mindre hackspett, bivråk och duvhök hör till områdets häckande fåglar.

Kardinalbagge. Foto Söderåsens nationalpark

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.