Till innehåll på sidan Sök
Söderåsens nationalpark
Närbild av tre sångsvanar som simmar på sjön.

Välkommen

På dessa sidor kan du läsa om allt du behöver veta inför ett besök i Söderåsens nationalpark. När det är bäst att besöka nationalparken, hur du hittar hit och om vilka regler som gäller i området.

Håll avstånd - även i naturen

två personer med bra avstånd från varandra. Mellan dem ett hjärta med pilar som pekar åt två håll. I bakgrunden siluettbilder av ett träd, moln och en fjäril

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer även när du är utomhus. Undvik trängsel på grönytor, grill- och fikaplatser. Kanske upptäcker du en ny mindre känd plats?

Alternativ till Söderåsens nationalpark

Jällabjär är en plats där en gammal vulkan varit aktiv redan när dinosaurierna vandrade på jorden.


Klöva hallar är en brant sprickdal med lövskogar, höga platåer och med en porlande bäck i dalens botten.

Herrevadskloster naturreservat har ett böljande landskap av beteshagar och gamla ekar och har ett rikt djur- och växtliv.

 

Mer förslag och information finns under fliken Närliggande naturområden här på nationalparkens hemsida.

Brandrisk i nationalparken

Sexkantig skylt som visar att det är förbjudet att elda.

Vi följer Räddningstjänsten Skåne NV brandriskprognos. Om någon av Söderåskommunerna (Bjuv, Klippan, Svalöv eller Åstorp) har eldningsförbud, gäller detta för Söderåsens nationalpark. 
Vid eldningsförbud (risk 4, 5, 5E) tar vi bort yxa, såg och ved från våra rastplatser.


Inbrottsrisk i bilar

En varningsskylt för inbrott i bil.

På inrådan av polisen vill vi påminna alla våra besökare att se till att det inte finns några värdesaker kvar i bilen när ni parkerar. Packa klart hemma och inte på parkeringen.

Tyvärr sker det inbrott (alltför ofta) i parkerade bilar.