Söderåsens nationalpark
Närbild av tre sångsvanar som simmar på sjön.Foto: Länsstyrelsen Skåne

Välkommen

På dessa sidor kan du läsa om allt du behöver veta inför ett besök i Söderåsens nationalpark. När det är bäst att besöka nationalparken, hur du hittar hit och om vilka regler som gäller i området.

Nationalparkens har två huvudentréer, Entré Skäralid och Entré Röstånga. Det är lätt att ta sig till nationalparken med kollektivtrafik, med cykel eller bil, . Båda entréer har stora parkeringar men är begränsade till hur många bilar som får plats, i Skäralid finns ca 150 parkeringsplatser.

Under helger och sommarhalvåret är det många som besöker nationalparken vilket medför att det kan bli trångt på parkeringen.
Nedan listar vi förslag på alternativa besöksmål om det vid ert besökstillfälle inte skulle finnas några parkeringsplatser kvar. Ni är välkomna till nationalparken en annan gång.

Planera ditt besök

Tabellen nedan hjälper dig att planera ditt besök oavsett om du vill besöka nationalparken en vardag eller en helg.

Grön färg - få besökare
Fram till klockan 10 på morgonen och
efter klockan 16 på eftermiddagen på vardagar.
Fram till klockan 10 på morgonen och
efter klockan 18 på eftermiddagar på helger

Gul färg - fler besökare
Mellan klockan 10 och 11 och mellan klockan 13 och 16 på vardagar.
Mellan klockan 10 och 11 och mellan klockan 16 och 18 på helger.

Röd färg - flest besökare
Mellan klockan 11 och 13 vardagar och mellan klockan 11 och 16 helger.

Tabell som visar när det är få, fler eller flest besökare i nationalparken.


Alternativ till Söderåsens nationalpark

Jällabjär är en plats där en gammal vulkan varit aktiv redan när dinosaurierna vandrade på jorden.


Klöva hallar är en brant sprickdal med lövskogar, höga platåer och med en porlande bäck i dalens botten.

Herrevadskloster naturreservat har ett böljande landskap av beteshagar och gamla ekar och har ett rikt djur- och växtliv.

Ytterligare förslag och information finns under fliken Närliggande naturområden här på nationalparkens hemsida.

Brandrisk i nationalparken

Vi följer Räddningstjänsten brandriskprognos.
Vid extrem brandrisk (5E) sätter vi ut skyltar om eldningsförbud. Dessa anvisningar ska efterlevas.

Är du osäker på vilken kommun du är i - kontakta naturum.

Vänligen notera att i Söderåsens nationalpark är eldning bara tillåtet i av nationalparken iordninggjorda eldstäder och platser. (Nackarpsdalen, Dahlbergs, Liagården och Skäralid)

Inbrottsrisk i bilar

På inrådan av polisen vill vi påminna alla våra besökare att se till att det inte finns några värdesaker kvar i bilen när ni parkerar. Packa klart hemma och inte på parkeringen.

Tyvärr sker det inbrott (alltför ofta) i parkerade bilar.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.