Söderåsens nationalpark
Vy över Skärdammen där man ser naturum skymta fram bakom träden på anddra sidan sjön. Träden har höstfärger på bladen.Foto: Länsstyrelsen Skåne

Historik

Under 1960-talet lades en fredningsplan fram för hela Söderåsen på initiativ av länsstyrelserna. Man pekade där särskilt ut vilka områden som borde skyddas i naturreservat, däribland i stort sett hela det nuvarande nationalparksområdet.

I Naturvårdsverkets nationalparksplan som kom 1989 avgränsades ett område om 1100 hektar, som då föreslogs till nationalpark.

De första statliga markförvärven gjordes redan 1980. Överlåtelsen av kronoparken Skäralid från Domänverket till Naturvårdsverket, omfattande 478 hektar, blev klar i slutet av 1995. Men lövskogsbruket i kronoparken upphörde faktiskt redan i november 1989, då arbetet stoppades mitt under pågående avverkning.

Under 1990-talet förvärvades sedan det mesta av marken, men området kring Odensjön och Nackarpsdalen var inte i statens ägo förrän i november 2000. Sveriges riksdag beslutade att bilda Söderåsens nationalpark den 10 maj 2001. Den 13 juni 2001 invigdes den 1625 hektar stora nationalparken av HM Konungen.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.