Söderåsens nationalpark
träbro med räcken på vardera sida samt vatten till höger och grönska till vänsterFoto: Söderåsens nationalpark

För Skolor - Skolprogram

Söderåsens nationalpark är en plats med stora upplevelsemöjligheter och vi rekommenderar varmt att åka hit med skolklasser. Naturum Söderåsen erbjuder ett varierat program för skolor. För mer specifik information kring varje naturvägledning kan du klicka på respektive årskurs och tema.                        All naturvägledning är gratis för skolor.

I Skäralid finns även stora grönytor, naturlek och grillplatser utanför naturum. Det gör det möjligt att genomföra egna aktiviteter och äta eller grilla medhavd lunch. Här går det också att påbörja ett flertal markerade vandringsleder.

Meddela oss i förväg om du planerar att komma med flera klasser samtidigt, även om du inte bokar en aktivitet.

Här hittar du en översikt över skolprogrammet vi erbjuder:

Nedan hittar du en utförlig beskrivning av varje guidning samt koppling till läroplanen. Dessutom finns för varje årskurs aktiviteter du kan göra med skolklasser på egen hand. Aktiviteterna är ett bra komplement till en guidad tur om du planerar en hel dag i nationalparken.

Program förskoleklasser och årskurs 1, 2 och 3


Program årskurs 4 till 7


Program årskurs 8 till 9, gymnasiet och vuxenutbildning


Program gymnasiet och vuxentutbildning


Praktisk information

Vi vill uppmärksamma dig om att det finns viktig praktisk information att ta del av innan ett besök i Söderåsens nationalpark

 • Naturen i nationalparken är mycket speciell och känslig. Djur och växter får inte störas eller skadas. Kom ihåg att allemansrätten är begränsad här och att den viktigaste grundsatsen är att visa respekt för naturen och andra besökare.
 • Prata gärna med eleverna om reglerna och hur man beter sig i naturen på ett hänsynsfullt sätt innan ni besöker oss! Föreskrifterna behöver tas på allvar för naturens och de andra besökarnas skull, tänk på att de inte är rekommendationer utan lagar som behöver följas. Vi förväntar oss att du håller koll på att eleverna följer nationalparksföreskrifterna under ert besök. Mer information hittar ni på vår hemsida:
 • Säkerhet och regler webbsida

Tänk speciellt på att:

 • Allt skräp ska slängas i soptunnor eller tas med hem.
 • Det är absolut förbjudet att klättra i rasbranter och på klippor.
 • Död ved är viktig för naturvärdena, och får inte samlas eller eldas.
 • Ta med egen grillkol om ni planerar att grilla vid rastplatserna i Skäralid eller Röstånga. Tänk på att det endast är tillåtet att elda och grilla på anvisade platser - mer information om rastplatser hittar ni på följande websida:
 • Rasta, äta, sova - Söderåsens nationalpark webbsida
 • Kolla alltid upp brandrisken ifall ni tänker elda, grilla eller använda stormkök. Vi följer räddningstjänsten brandriskprognos.
  Vid extrem brandrisk (5E) sätter vi ut skyltar om eldningsförbud. Dessa anvisningar ska efterlevas.
  Aktuell brandrisk hittar du på respektive kommuns hemsida
 • Klippans kommun hemsida
 • Svalövs kommuns hemsida

Öppettider och annan information om naturum hittar du på följande sida

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.