Söderåsens nationalpark
träbro med räcken på vardera sida samt vatten till höger och grönska till vänsterFoto: Söderåsens nationalpark

För Skolor - Skolprogram

Söderåsens nationalpark är en plats med stora upplevelsemöjligheter och vi rekommenderar varmt att åka hit med skolklasser. Naturum Söderåsen erbjuder ett varierat program för skolor. För mer specifik information kring varje naturvägledning kan du klicka på respektive årskurs och tema.                        All naturvägledning är gratis för skolor.

I Skäralid finns, förutom naturum, stora grönytor, naturlek och grillplatser. Det gör det möjligt att genomföra egna aktiviteter och äta eller grilla medhavd lunch. Här går det också att påbörja ett flertal markerade vandringsleder.
Om ni väljer att besöka nationalparken på egen hand, eller vill komplettera med naturvägledning från naturum, finns det föreslagna aktiviteter i länkarna nedan.

Om ni planerar att komma med flera klasser samtidigt ser vi gärna att ni informerar oss om ert besök i förväg även om ni inte bokar en aktivitet. En programförklaring till hur vi har tänkt oss årskursindelning och aktiviteterna för de olika årskurserna finner du nedanProgram förskoleklasser och årskurs 1, 2 och 3Program årskurs 4 till 6Program årskurs 7 till 9, gymnasiet och vuxenutbildningProgram gymnasiet och vuxentutbildning
Praktisk information

Vi vill uppmärksamma er om att det finns viktig praktisk information att ta del av innan ett besök i Söderåsens nationalpark

 • Naturen i nationalparken är mycket speciell och känslig. Djur och växter får inte störas eller skadas. Kom ihåg att allemansrätten är begränsad här och att den viktigaste grundsatsen är att visa respekt för naturen och andra besökare.
 • Prata gärna med eleverna om reglerna och hur man beter sig i naturen på ett hänsynsfullt sätt innan ni besöker oss! Föreskrifterna behöver tas på allvar för naturens och de andra besökarnas skull, tänk på att de inte är rekommendationer utan lagar som behöver följas. Vi förväntar oss av er lärare att ni håller koll på att eleverna följer nationalparksföreskrifterna under ert besök. Mer information hittar ni på vår hemsida:
 • https://sverigesnationalparker.se/park/soderasens-nationalpark/besoksinformation/sakerhet-och-regler/

Tänk speciellt på att:

 • Allt skräp ska slängas i soptunnor eller tas med hem.
 • Det är absolut förbjudet att klättra i rasbranter och på klippor.
 • Död ved är viktig för naturvärdena, och får inte samlas eller eldas.
 • Ni behöver ta med egen grillkol om ni under ert besök planerar att grilla vid rastplatserna i Skäralid eller Röstånga. Tänk på att det endast är tillåtet att elda och grilla på anvisade platser - mer information om rastplatser hittar ni på följande websida:
 • Rasta, äta, sova - Söderåsens nationalpark (sverigesnationalparker.se).
 • Kolla alltid upp brandrisken ifall ni tänker elda, grilla eller använda stormkök. Vi följer räddningstjänsten nordvästra Skånes brandriskprognos på
 • https://www.rsnv.se/brandriskprognos/.
  Värdet uppdateras varje morgon. I nationalparken gäller alltid det högsta värdet som någon av kommunerna Bjuv, Klippan, Svalöv eller Åstorp har.

Öppettider och annan information om naturum hittar du på följande sida

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.