Store Mosse nationalpark
Närbild på amiralfjäril sittandes på en rosa kärleksörtFoto: Sofie von Knorring

Översikt

Lär dig spännande fakta om den nationalpark som intresserar just dig. Här hittar du översiktsfakta om Store Mosses nationalpark, syftet till varför parken bildades och mycket mer.

Län: Jönköping

Kommun: Gnosjö, Vaggeryd, Värnamo

Bildades: 6 maj 1982

Syfte med nationalparken: Bevara Sydsveriges största sammanhängande myrområde i väsentligen oförändrat skick, där sjö och myr med växtlighet och djurliv får utvecklas fritt.

Areal: 7 682 ha

Natur: Våtmark, barrsumpskog, tallskog, sjöar och vattendrag, sumpskogsimpediment

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen i Jönköpings län

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.