Store Mosse nationalpark
Karta över vattennivån i Kävsjön i dagsläget och hur den var innan sjösänkning..Foto: Länsstyrelsen Jönköping

Restaurering av Kävsjön och Häradsösjön

Länsstyrelsen i Jönköping planerar ett omfattande restaureringsprojekt 2019-2023 för att restaurera området Kävsjön och Häradsjön. Båda områdena påverkades rejält av sjösänkningar under 1800-talet.

Kävsjön och Häradsösjön har tidigare varit större sjöar som minskat i storlek på grund av sjösänkningar. De utfördes under 1840-talet för att skapa mer jordbruksmark. De nyskapade markerna användes till både slåtter och bete. Gårdarna kring sjön delade på strandängarna där cirka 400 kor, 250 får och ett 50-tal hästar betade under första hälften av 1900-talet. De öppna strandytorna lockade till sig många olika fåglar, till exempel vadare. Under andra hälften av 1900-talet upphörde betet och slåttern. Strandängarna började växta igen med buskar och sly.

Mellan 2019 och 2023 planeras ett omfattande arbete för att återställa sjöarna till sin forna glans. Genom att återskapa miljöerna från förr bidrar man till ett bättre fågelliv. Ris och träd ska rensas bort och Kävsjöns vattenyta ska regleras både genom höjningar och sänkningar för att åter öppna upp strandområdena. Häradsösjön ska regleras så de små gölarna åter blir en sammanhängande vattenyta, dock inte fullt så stor som före sänkningen av sjön.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.