Store Mosse nationalpark
Ett varmt gryningsljus ligger över mossen.Foto: Martha Wägeus

Historik

Store Mosse nationalpark bildades 1982. Till stor del tack vare den berömde professorn Edvard Wibeck som kämpade för områdets skydd redan vid förra sekelskiftet.

Professorn och jägmästaren Edvard Wibeck var en naturvårdare, född 1877, som kämpade för skapandet av nationalparken Store Mosse under större delen av sitt liv.

I tjugoårsåldern uppmärksammade han Kävsjöns unika fågelliv med myrsnäppa och dvärgbeckasin. Arter som normalt häckade i Sveriges nordligaste delar. År 1905 föreslog Edvard Wibeck en fridlysning av fågellivet vid Kävsjön. Drygt tjugo år senare föreslog han att även att stora gungflyet och omgivande mossområde skulle skyddas. Kampen för ett ökat skydd fortsatte. På 1950-talet lämnade han förslag på att bilda en nationalpark av Store Mosse. Två år före hans bortgång, 1971, blev Store Mosse-området naturreservat.Tio år efter hans bortgång gick hans dröm i uppfyllelse. År 1982 blev Store Mosse en nationalpark.

Professor Edvard Wibeck var, förutom naturvän av stora mått, en briljant naturfotograf. Många tusen bilder av naturlandskap och fågelbon minner om hans verk. Under 48 år använde han en och samma bälgkamera.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.