Sök
Store Mosse nationalpark
Tranbärsblom, närbild av rosa blomma.

Växtliv

Den väldiga myren breder ut sig över tiotusen hektar, alltså även utanför nationalparken och bildar ett landskap med ursprunglig karaktär. Mossen är artrik.

 

""
Ett hav av tuvull. Foto: Martha Wägeus
""
Pors. Foto: Hans Fransson

Vitmossa, tuvull och martallar

Ute på högmossen trivs tre olika arter köttätande sileshår tillsammans med drygt 20 arter av vitmossa. Kråkris, ljung, tuvull och martallar ger karaktär åt högmossen. I kanterna finns pors, skvattram och tranbär.

I det kalkrika Björnekullakärret växer till exempel slåtterblomma, snip, sumpnycklar, kärrkniprot, brudsporre, tätört och gräsull som är typiska rikkärrsarter.

Stormarna förändrade floran

På Lilla Lövö växte frodig granskog tills stormarna Per och Gudrun fällde det mesta 2005-2007. Här ligger det mängder med död ved i alla dimensioner vilket gör att olika tickor trivs.

Efter stormen kom granbarkborrarna som dödade åtskilliga av de kvarvarande granarna. Sedan kom spillkråkor och andra hackspettar och satte stopp för granbarkborrarna. Därför finns det fortfarande levande granar kvar på lilla Lövö.