Store Mosse nationalpark
Tranbärsblom, närbild av rosa blomma.Foto: Martha Wägeus

Växtliv

Den väldiga myren breder ut sig över tiotusen hektar, alltså även utanför nationalparken och bildar ett landskap med ursprunglig karaktär. Mossen är hem för många arter.

Ett hav av tuvull. Foto: Martha Wägeus
Pors. Foto: Hans Fransson

Vitmossa, tuvull och martallar

Ute på högmossen trivs tre olika arter köttätande sileshår (storsileshår, småsileshår och rundsileshår) tillsammans med drygt 20 arter av vitmossa. Kråkris, ljung, tuvull och martallar ger karaktär åt högmossen. I kanterna av mossen finns pors, skvattram och tranbär.

I söder ligger det kalkrika Björnekullakärret och där växer till exempel slåtterblomma, snip, sumpnycklar, kärrkniprot, brudsporre, tätört och gräsull som är typiska rikkärrsarter.

Stormarna förändrade floran

På Lilla Lövö växte frodig granskog tills stormarna Per och Gudrun fällde det mesta 2005-2007. Här ligger det mängder med död ved i alla dimensioner vilket gör att olika tickor trivs.

Efter stormen kom granbarkborrarna som dödade åtskilliga av de kvarvarande granarna. Sedan kom spillkråkor och andra hackspettar och satte stopp för granbarkborrarna. Därför finns det fortfarande levande granar kvar på lilla Lövö.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.