Tresticklans nationalpark

En bit krigshistoria

Under andra världskriget uppfördes vid gränsen strax intill Bodalsviken en barack för svenska gränsvakter.

Stigen, den så kallade Hallevägen, mellan Rävmarken och Bodalsviken var väl upptrampad vid denna tid av gränsvakter och flyktingar.

Det förekom även en del hemlig kurirverksamhet vid gränsposteringen och en telefonledning var framdragen. Idag finns en kopia av den gamla vaktkuren på platsen. Nordost om Bodalsviken finns lämningar efter förskansningar som tros vara från 1808 års krig. De består av en 20 meter lång uppmurad stenvall som är ca 0,7 meter hög och på en annan plats märken efter en av jord uppkastad förskansning.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.