Tresticklans nationalpark

Skogsbruket

Viss plockhuggning har förekommit kontinuerligt inom området. Enligt uppgift företogs mellan 1948 och några år framåt en stor gallring av ett 600 ha stort område mellan Boksjön och Orshöjden.

Fyra till fem man var under flera år sysselsatta med att hugga cirka 3000 m3sk vilket för den tiden var en mycket stor rotpost. Skogshuggarna bodde i en barack vid Bräckan. Timret transporterades ned till Boksjöns strand, vid bland annat Bräckan, varifrån det flottades över sjön ned genom Hallerudsälven. Vintertid skedde även en del transporter med häst. En vinter gick en häst med släp genom isen.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.