Tresticklans nationalpark

Gammal handelsled

Genom Tresticklan gick en gammal handelsled som kallades Hallevägen. Den gick tvärs igenom området i ost-västlig riktning.

I synnerhet de som bodde i Rävmarken, Bomarken och Knipan utnyttjade leden för att i Fredrikshald (Halden) skaffa de förnödenheter som måste köpas.

Från Rävmarken gick man via Rökullehögen, förbi torpet Gäddvassmon (Råbacken). Sedan fortsatte stigen västerut till sundet mellan Stora och Lilla Tresticklan, där man då kunde ta sig över via en spång.

Efter Tresticklan fortsatte stigen upp till Svennetjärnen och över södra delen av Hallåsen, samt söder om Halltjärn för att följa Norra Märdetjärns östra sida till norra änden. Där anslöt en stig från Näs i Nössemark som ledde ned till Bodalsviken, varvid man passerade torpet Bodalsviken på den svenska sidan.

Torpet var bebott redan 1704 och blev övergivet i slutet av 1800-talet. Därefter fortsatte vandringen in i Norge förbi bland annat gårdarna Skogen och Takelund. Mellan Rökullehögen och Halden är det över tre mil varför en normal tur tog två dagar med övernattning hos handelsmannen.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.