Tresticklans nationalpark

Jakt och fiske

Under perioden som allmänning var jakten i stort sett fri för alla, med undantag av Kronans vilt.

Fram till 1950-talet fanns det rikligt med fisk i Stora Tresticklan. Fisket var ett viktigt bidrag till försörjningen för traktens människor. Laxöring och röding fiskades och där dessa fiskarter lekte om hösten markerades platsen med ett stenrös på land, ett så kallat röjevarp. Bra platser för fångst av abborre gavs namn som slutade på ule. Flera sådana platser är kända som till exempel Brattule och Borgoleule.

Andreas hette en man som 1857 lät bygga sig en backstuga som fick namnet Södra Sälgedalen. Han försörjde sig och sin familj på vad bland annat fisket gav i Boksjön, Tresticklan och småtjärnarna.

En bit in på 1900-talet pågick, i synnerhet kring midsommar, ett visst nöjesfiske av traktens folk. De övernattade vid en stockeld, halstrade och åt den fisk som fångats.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.