Tresticklans nationalpark

Gruvdrift

Gruvdrift har förekommit på flera ställen under 1700-talet ända fram till början av 1900-talet. En bit nordväst om Orshöjdens högsta punkt låg områdets största gruva där brytning inleddes under slutet av 1730-talet.

Bolaget Räfvemarkens Järngrufvor bildades, och bolaget lät bygga en masugn vid Stora Le, utanför nationalparken. De flesta av brytningsplatserna är nu vattenfyllda.

Engelbrekt Räfvendahl kom efter avslutad soldattjänst för Rävmarken år 1778 till torpet Orstjärnsbråtama (Bråtane) som gruvfogde och borrsmed. Han byggde en smedja på Sminäset vid Tresticklans östra strand.

Även brytning av glimmer och kvarts har förekommit vid bland annat Bråtvallstjämet och vid västra kanten av Stora Pylsan. De flesta av områdets brytningsplatser är nu vattenfyllda.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.