Till innehåll på sidan Sök
Tresticklans nationalpark

Gruvdrift

Gruvdrift har förekommit på flera ställen under 1700-talet. En bit nordväst om Orshöjdens högsta punkt låg områdets största gruva där brytningen inleddes under slutet av 1740-talet.

Bolaget Räfvemarkens Jämgrufvor bildades, och bolaget lät bygga en masugn vid Stora Le, utanför nationalparken. De flesta av brytnings-platserna är nu vattenfyllda.

Engelbrekt Räfvendahl kom efter avslutad soldattjänst för Rävmarken år 1778 till torpet Orstjärnsbråtama (Bråtarne på ekonomiska kartan) som gruvfogde och borrsmed. Han byggde en smedja på Tresticklans östra strand intill gruvan på Sminäset.

Brytning av glimmer och kvarts har förekommit vid bland annat Bråtvallstjämet och vid västra kanten av Stora Pylsan.