Webbplatsen använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt. Här kan du läsa mer om hur vi använder kakor!

Läs mer
Färnebofjärdens nationalpark
Foto:

Nya entréer

Sevedskvarn, Skekarsbo, Öberget och Balforsens entréer är slitna och behöver ses över för att möta det ökade besökstrycket i parken. Tanken är att den finaste naturen i Färnebofjärdens nationalpark också ska avspeglas i entréområdena. Inom projektet har vi tagit hjälp av arkitekter som har varit runt i de fyra områdena. Förslaget som har tagits fram har stämts av med intressenter i området, bland annat skötselrådet, samarbetspartners, vägföreningar med flera. Söndagen den 28 maj blir det invigning av de nya entréerna.

En arbetsgrupp bestående av representanter från Länsstyrelsen, Naturvårdsverket samt White Arkitekter har tagit en fram en plan för hur entréområdena ska utformas. Besökare ska känna sig välkomna och få en fulländad upplevelse i nationalparken. Utifrån det kommer de fyra entréerna förnyas och utvecklas genom att:

 • Göra entréerna mer lättillgängliga
 • Uppdaterad information och vägledning om vad nationalparken erbjuder
 • Fler vindskydd och grill- och rastplatser
 • Fler och strukturerade parkeringsplatser
 • Utvecklad sophantering
 • En mer avskild upplevelse från biltrafik

Byggstart är planerad sommaren 2022 och under våren 2023 beräknas entréerna vara klara för invigning. Under byggtiden är varje entré en byggarbetsplats. 

Informationen kommer att uppdateras löpande. Följ oss gärna på sociala medier.

Aktuellt

 • 10 mars: Nya vedförråd har nu tagit plats vid entrén Skekarsbo.
 • 27 februari: Arbetet med de nya entréerna fortsätter och därför väntar vi med att hälsa er välkomna till de nya anläggningarna.
  Men snart är det klart och söndagen den 28 maj blir det invigning. Hoppas att ni vill komma och fira med oss!
 • Planerar ni att besöka Färnebofjärdens nationalpark den närmsta tiden? Vi vill bara påminna om att entréerna fortfarande är byggarbetsplatser. Men håll ut. Det kommer att bli så bra när det är klart.

 • 20 januari 2023: Snart är nya entrén vid Öberget, i södra delen av nationalparken, färdig.

 • Onsdagen den 21 september river vi vindskyddet vid Sevedskvarn. Vi låter bänkbord, eldstad och ved vara kvar så länge, så att ni besökare kan fortsätta att rasta där tills det nya bygget drar igång. Även vindskyddet vid Öberget i södra delen är nu rivet och markarbete pågår. Det går bra att passera entrén för att fortsätta in i vackra Tinäsområdet.
 • Måndagen den 29 augusti påbörjas arbetet med den nya entrén vid Öberget. Besökare är fortfarande välkomna till alla entrépunkter under byggtiden. Vi uppmanar till försiktighet runt byggarbetsplatserna.

 • Måndagen den 22 augusti kommer vi att påbörja en arkeologisk förundersökning vid den södra parkeringen vid Sevedskvarn (huvudentrén). På platsen har det funnits en gammal kvarn. Parkeringen är nu avstängd i cirka en vecka och vi uppmanar till försiktighet runt det avspärrade området. Arbetet är ett led i det stora entréprojektet.

 • Nu har arbetet med att ta ner träd inför ombyggnaden av våra entréer påbörjats. Denna vecka (vecka 32) kan det därför vara lite stökigt och kortare avstängningar vid huvudentrén. Måndagen den 15 augusti börjar vi Skekarsbo och här kan det vara begränsat framkomlighet för besökare. Besökare är fortfarande välkomna till alla entrépunkter. Vi uppmanar dock till försiktighet runt byggarbetsplatsen.

Norra och södra huvudentrén

Alla besökare ska uppleva den mäktiga forsmiljön på nära håll samt kunna röra sig längs stigar utmed vattnet omgett av ekar och andra ädla lövträd. Vid ankomst till huvudentréområdet framgår det tydligt att man befinner sig i Färnebofjärdens nationalpark. Det är lätt för besökarna att hitta till en parkering samt att få en överblick över vad entréområdet och nationalparken erbjuder. Huvudentrén har den högsta tillgänglighetsnivå. Alla besökare ska kunna ta del av service faciliteter samt ta sig fram till olika målpunkter i närmiljön. En vistelse inom endast huvudentréområdet ska ge 80% besökaren en fulländad upplevelse av Färnebofjärdens nationalpark.

Skiss över norra huvudentrén

Skiss över södra huvudentrén

Skekarsbo

Alla besökare ska få uppleva den lugna fjärden och entrén ska bjuda in till att stanna kvar inom entréområdet och blicka ut över den de stora öppna vidderna.  Alla besökare ska kunna ta del av områdets service faciliteter. Entrén ska ta emot besökare som kommer på vattnet med båt eller kanot. Det ska vara tydligt att besökare anländer en entré till nationalparken och att det är lätt att få en överblick över vilka möjligheter området erbjuder.

Skiss över Skekarsbo entré

Balforsen

Besökare ska uppleva den smala älvfåran som är inloppet till nationalparken i en naturmiljö präglat av mäktiga tallstammar. Det ska vara tydligt att besökare anländer en entré till nationalparken. Entrén bjuder in till vistelse på lummiga rastplatser med närheten till älvstranden. Parkerade bilar stör inte upplevelsen av naturmiljön och alla besökare ska kunna ta del av områdets service faciliteter.

Skiss över Balforsens entré

Öberget

Besökaren ska uppleva entrén som en trevlig, enkel och funktionell serviceplats, mitt i barrskogen, för vidare färd till fots ut i vildmarken. Besökaren ska lätt kunna överblicka vart den ska ta vägen.

Skiss över Öbergets entré

Kontakt

För eventuella frågor kontakta nationalparksförvaltningen, farnebofjarden@lansstyrelsen.se

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, Twitter och via mail.