Färnebofjärdens nationalpark
Foto:

Nya entréer

Sevedskvarn, Skekarsbo, Öberget och Balforsens entréer var slitna och behövde ses över för att möta det ökade besökstrycket i parken. Våren 2023 var tre av fyra entréer färdiga, och våren 2024 var den sista entrén färdig.

Besökare ska känna sig välkomna och få en fulländad upplevelse i nationalparken. Utifrån det har de fyra entréerna förnyats och utvecklats genom att:

  • Entréerna har gjorts mer lättillgängliga

  • Uppdaterad information och vägledning om vad nationalparken erbjuder - arbete pågår med skyltning vid entréerna.

  • Fler vindskydd och grill- och rastplatser

  • Fler och strukturerade parkeringsplatser

  • Utvecklad sophantering

  • En mer avskild upplevelse från biltrafik

Huvudentré Nord och Syd

Här får du uppleva den mäktiga forsmiljön på nära håll samt kunna röra sig längs stigar utmed vattnet omgett av ekar och andra ädla lövträd.  Informationsskyltarna är inte på plats än men framöver ska det vara lätt för besökarna att hitta till en parkering samt att få en överblick över vad entréområdet och nationalparken erbjuder. Huvudentrén har den högsta tillgänglighetsnivån. Stigarna är en hårdgjord yta så det går bra att ta sig fram med rullstol, rullator eller barnvagn. Det finns eldplatser, vindskydd, bänkbord, torrdass och en en läktare i trä.

Bänkbord på hårdgjord yta intill älven.

Entré Skekarsbo

Här kan du uppleva den lugna fjärden och blicka ut över den de stora öppna vidderna. Du kan också nå nationalparken via vattnet med båt eller kanot. Här finns flera vindskydd, bänkbord och eldplatser. Stigarna är en hårdgjord yta så det går bra att ta sig fram med rullstol, rullator eller barnvagn.

Entré Balforsen  

I Balforsen får du uppleva den smala älvfåran som är inloppet till nationalparken i en naturmiljö präglat av mäktiga tallstammar. Det ska vara tydligt att besökare anländer en entré till nationalparken. Entrén bjuder in till vistelse på lummiga rastplatser med närheten till älvstranden. Parkerade bilar stör inte upplevelsen av naturmiljön och alla besökare ska kunna ta del av områdets anläggningar.

Entré Öberget

Här får du uppleva entrén som en trevlig, enkel och funktionell serviceplats, mitt i barrskogen, för vidare färd till fots ut i vildmarken. Här finns en eldplats och ett vindskydd.

Kontakt

För eventuella frågor kontakta nationalparksförvaltningen, farnebofjarden@lansstyrelsen.se

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.