Färnebofjärdens nationalpark
Rosa sken mellan molnen över Dalälven.Foto: David Foster

Frågor och svar

Här har vi samlat några vanliga frågor som vi får av våra besökare.

F: Hur ser tillgängligheten ut i området?
S: Vid huvudentrén till Färnebofjärdens nationalpark, finns vindskydd, torrtoalett och en vandringsled (3-400 m) som är handikappvänligt, dvs. inga trösklar och jämn, breddad stig.
Granön, som ligger i Gysinge naturreservat ca 1 km från naturum i Gysinge, har nyligen fått en bredare, jämnare slinga, nu även med trälist för blindkäpp.

F: Hur kan klimatförändringarna komma att påverka Färnebofjärden?
S: Det vet vi inte än. Vi har sett tecken på att sydliga växter flyttar sig norrut. Om den Biologiska norrlandsgränsen flyttas och inte längre är kvar i nationalparken, förloras troligen en del av den artdiversitet som finns.

F: I föreskrifterna kring nationalparken finns förbud mot att ”skada eller störa djurlivet”. Trots detta rekommenderas på nationalparkens hemsida bland annat fiske efter öring, harr, gädda och gös, bäversafari och fågelskådning av hackspett, uggla och tjäder. Är dessa aktiviteter förenliga med nationalparkens föreskrifter?
S: Vid bildandet av nationalparken var fisket en stor del av kulturen och friluftslivet i området. Det beslutades att fiskevårdsområdena skulle vara kvar. Fiskevårdsområdena jobbar med bevarande genom att sätta syren i vattnet och genom att begränsa upptaget av fisk. Nu ses även möjligheten för laxen att vandra hit upp, över. Forsarna i nationalparken är bevarade och kan inte byggas ut.
Vid exkursioner och skådning, går man inte in i känsliga områden och stör inte djurlivet. Genom att visa vad som finns i vår natur, kan man väcka en förståelse och vilja till bevarande, hos allmänheten.

F: När är bästa tiden att besöka Färnebofjärdens nationalpark?
S: Det beror på vad du vill se och uppleva. Många tycker att maj är den bästa besöksmånaden, för då är det sällan mygg, all grönska är på väg eller nyutslagen och många fåglar har kommit hit eller drar förbi mot fjällen. Men för den som vill gå på skidtur är maj en mindre lämplig månad...

F: Får jag plocka svamp och bär i nationalparken?
S: För eget bruk går det alldeles utmärkt.

F: Får jag ta kvistar från marken, att göra upp eld med?
S: Nej det är inte tillåtet och det ska du inte heller behöva. Att göra upp eld är endast tillåtet på speciellt anvisade platser och där finns det ved att använda. De kvistar som blir liggande på marken är bra för parkens insekter.

F: Får jag ta mig fram med kanot, på häst eller på cykel i nationalparken?
S: Kanot är ett mycket trevligt sätt att uppleva nationalparken på! Var dock uppmärksam på bojar med skyltar om tillfälligt tillträdesförbud som kan ligga ute på älven under fåglarnas häckningsperiod. Häst och cykel får framföras längs de bilvägar som finns, men inte på leder och i terrängen.

F: Vart kan man vandra i nationalparken?
S: Det finns markerade vandringsleder och slingor på Mattön, vid Skekarsbo och i Tinäset. De är markerade med olika färger på vår karta.

F: Finns det något ledsystem runt hela parken?
S: Nej tyvärr, det finns inget ledsystem runt nationalparken. Om man vill vandra långt kan man dock gå från Gysinge på vår markerade led till Skekarsbo. Där övergår man till Kyrkstigen som går till Tärnsjö. Vid kyrkan i Tärnsjö byter man till Ljusbäcksleden och vandrar till Östa naturreservat. Det blir en vandring på ca 3 mil. Det finns tyvärr ingen bussförbindelse mellan Östa-Tärnsjö och Gysinge, så det blir lika lång vandring tillbaka :-) 

F: Hur kommer det sig att Naturvårdsverket avsatte Färnebofjärden som nationalpark?
S: Syftet med nationalparken är att bevara det unika älvlandskap med omgivande värdefulla skogar och våtmarker som Färnebofjärden har, i väsentligen orört skick.

F: Kan man straffas för att man bryter mot reglerna i nationalparken?
S: Ja, beroende på vad man gör är straffet från dagsböter upp till fängelse i två år. Miljöbrott har relativt hårda straff.

Dela med dina vänner

Dela den här sidan med dina vänner på Facebook, X (tidigare Twitter) och via mail.